Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Înălţătoarea smerenie
Cuvinte din Cuvânt

Autor: Alexandru Nancu
volum alcătuit şi îngrijit de Luiza Barcan
An: 2021
Pagini: 238
Format: A5
ISBN: 978-606-998-120-7
Categoria: Artă
   Când veșnicia coboară în timp, atunci acel timp devine sacru, devine un timp calitativ prin excelență. Când „se deschid cerurile” timpul este abolit, curgerea timpului este oprită, timpul este sus­pendat, succesiunea momentelor este înghețată, planurile tem­porale se suprapun. Astfel, timpul sacru devine un prezent continuu, o clipă de veș­ni­cie care, asemenea unei pene, oprește roata timpului.
Autorul


see also
#
Cusături româneşti culese de Elena C. Cornescu (ediție anastatică)
#
Bucureşti: ghid istoric şi artistic
#
Artiști plastici la SERATA lui Iosif Sava
#
Colecție de covoare, ediție anastatică
#
Introducere în dansurile standard
Introduction to Standard Dances

#
Quickstep
Quickstep Technique. A New Approach

#
Slow foxtrot
Slow Foxtrot Technique. A New Approach

#
Tango
Tango Technique. A New Approach

#
Vals lent
Waltz Technique. A New Approach

#
Vals vienez
Vienese Waltz Technique. A New Approach