Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Managementul dezvoltării
O abordare sistemică

Autor: Angheluță Vădineanu
An: 2012
Pagini: 394
Format: B5
ISBN: 978-973-558-643-0
Categoria: Biologie și ecologie
   Acest volum integrează, pe de-o parte, rezultatele unei analize critice laborioase a principalelor categorii de contribuții și construcții teoretice și practice care s-au folosit în ultimii ani în încercarea de a veni în întâmpinarea cerințelor de transformare profundă sau de înlocuire a conceptelor și mijloacelor aplicate pentru abordarea și managementul dinamicii relațiilor dintre mediu (natură) și dezvoltarea economică și, pe de altă parte, contribuțiile noastre la completarea și consolidarea fundamentelor teoretice, a infrastructurii operaționale și a metodologiei necesare aplicării managementului ecosistemic și adaptativ, complexelor socio-ecologice.
Autorul


see also
#
Studii privind aprecierea valorii pastorale şi a capacităţii de păşunat în unele pajişti din zona sud-vestică a Masivului Făgăraş
#
Soluții verzi pentru orașele din România
#
Endophytic Fungi, from Creatures to Biomachines
#
Brioflora Dobrogei
#
Brioflora României
#
Ecology & Sustainability of Territorial Systems
#
Tehnici de biofizică
#
Organizare celulară
#
Tracheoflora judeţului Buzău
#
Botanica sistematică
Încrengătura Trachephyta