Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Introducere ]n filosofie
Autor: Antonio Rosmini
traducere Raluca Anca Popescu
An: 2002
Pagini: 314
Format: 110 x 200 mm
ISBN: 973-558-044-6
Categoria: Filosofie, psihologie, religie
   O filosofie, care chiar şi la începutul celui de al treilea mileniu se prezintă ca un sistem metafizic apt să răspundă până şi ultimelor exigenţe ale modernităţii, cu un limbaj nou şi anticipator, nu poate să nu-şi dovedească din plin actualitatea. O asemenea filosofie este şi aceea a lui Antonio Rosmini.[...]
Antonio Rosmini a oferit răspunsuri adecvate la aproape toate curentele de gândire din vremea sa, din perspectiva orientărilor sale catolice, conservatoare, însă, la înălţimea unui moment atât de important ca acela din jurul anului 1848.
Gheorghe Lencan Stoica


see also
#
Cum văd eu iubirea
Un A-Z clinic

#
Multiculturalismul în Canada, SUA și Australia
#
Eu și Camus. Confidențe
#
Moartea fericirii light
De la reforma etică spre metafora estetică
ed.III

#
Rostiri etice în filosofia românească, vol. III
#
Despre rolul elitelor în societatea deschisă
#
Consilierea filosofică: de la practică la profesie
#
Seinoske Yuassa, un filosof japonez în România
#
Literarul și picturalul, spații literale Maurice Blanchot și Giorgio de Chirico à la lettre
#
Rostiri etice în cultura românească. Studii, volumul II