Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
The Hornwort and Liverwort Atlas of Romania
Autor: Sorin Ștefănuț
An: 2008
Pagini: 510
Format: A4
ISBN: 978-973-558-387-3
Categoria: Biologie și ecologie
   Started in 1994 and being inspired by the realisations of the Romanian bryologist Simeon Ștefan Radian, my bryological studies were focused especially on hornworts and liverworts, under the guidance of professors Ioan Cristurean, Simona Mărgăritescu and Gheorghe Dihoru, and continued with the doctoral thesis "Taxonomical and ecological research on the liverworts (Marchantiophyta) from Romania", supervised by Mircea Oltean and Marin Falcă, resulting in a large volume of field data regarding the distribution of these species in Romania, included in the present Atlas.
Sorin Ștefănuț


see also
#
Studii privind aprecierea valorii pastorale şi a capacităţii de păşunat în unele pajişti din zona sud-vestică a Masivului Făgăraş
#
Soluții verzi pentru orașele din România
#
Endophytic Fungi, from Creatures to Biomachines
#
Brioflora Dobrogei
#
Brioflora României
#
Ecology & Sustainability of Territorial Systems
#
Tehnici de biofizică
#
Organizare celulară
#
Tracheoflora judeţului Buzău
#
Botanica sistematică
Încrengătura Trachephyta