Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Scrieri din tinerețe
Autor: Constantin Ciopraga
carte concepută şi elaborată de Nicolae Scurtu
An: 2019
Pagini: 114
Format: 130 x 200 mm
ISBN: 978-606-998-086-6
Categoria: Limbă, lingvistică, literatură română
   Temele majore ale creaţiei poetice a tânărului Constantin Ciopraga sunt iubirea, ca modalitate de cunoaştere nemijlocită, istoria şi peisajul rural dominat de antiteze şi de unele umbre ale trecutului.
Cronicile literare şi eseurile contribuie, esenţial, la întregirea profilului tânărului intelectual, printr‑o înţelegere exactă a fenomenului literar, prin caracterizări şi nuanţări elocvente şi, mai ales, prin relevarea capacităţii de plăsmuire a autorilor comentaţi.
Impresionează, încă dintru început, pasiunea pentru o lectură sistematică şi permanentă, plăcerea decriptării sensurilor majore ale operelor literare şi vocaţia sintezei şi a construcţiei durabile.
Începuturile literare, existente în aceste pagini, confirmă deplin, în timp, formarea şi devenirea lui Constantin Ciopraga drept o personalitate autentică, fundamentală a literaturii române contemporane.
Nicolae Scurtu


see also
#
Zigzaguri de lumină
poezii

#
La curtea lui Urmuz, vol. I
#
Poezie de dragoste
#
35 de interviuri
#
o Leoaică îmi traversează centrul
#
Al optulea infinit
#
El ne ținea într-un pumn cu Iubire inima
poezii

#
Nevoia de reveniri
Ceva despre viitor, fără pierderea valorilor

#
Drumuri răsucite
#
Sonia cu accent grav şi hiat
roman