Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Ceramica românească
Autor: Barbu Slătineanu
An: 219
Pagini: 330
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-606-998-085-9
Categoria: Artă
   Cititorii acestui volum ar trebui să conștientizeze o dată în plus marea pierdere provocată de dispariția identității culturale locale.
Sunt aproximativ 18 generații de la căderea Constantinopolului, 18 generații de olari au reușit să transfere cultura bizantină, expresii, tehnici și cromatică, iar acum într-o generație sau două, ar putea să dispară tot.
Acest tot înseamnă zestrea unor țări, teritoriile ce formează astăzi România.
Șerban Sturdza


see also
#
Cusături româneşti culese de Elena C. Cornescu (ediție anastatică)
#
Bucureşti: ghid istoric şi artistic
#
Artiști plastici la SERATA lui Iosif Sava
#
Colecție de covoare, ediție anastatică
#
Introducere în dansurile standard
Introduction to Standard Dances

#
Quickstep
Quickstep Technique. A New Approach

#
Slow foxtrot
Slow Foxtrot Technique. A New Approach

#
Tango
Tango Technique. A New Approach

#
Vals lent
Waltz Technique. A New Approach

#
Vals vienez
Vienese Waltz Technique. A New Approach