Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
O istorie a Europei
De la antichitatea târzie până în jurul anului 1000

Autor: Claudiu Neagoe
An: 2011
Pagini: 244
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-567-9
Categoria: Biografie, istorie
   Această introducere în istoria Evului Mediu european propusă de autor permite studenţilor accesul la unele surse şi opere fundamentale importante în domeniul cercetării istoriei medievale. Aşa după cum a fost ea structurată, lucrarea poate să constituie, cel puţin în opinia subiectivă a autorului, şi o lucrare de referinţă şi un instrument de lucru, atât pentru studenţii de la facultăţile de istorie, cât şi pentru profesorii de istorie din învăţământul preuniversitar.
Claudiu Neagoe


by the same writer
#
Ţările Române în epoca fanariotă
#
Seimenii în Țările Române. Contribuții la istoria organizării militare a românilor în secolele XVII-XVIII
#
O scurtă istorie a românilor, volumul II
Secolele XV-XVII
#
O istorie politică și socială a Occidentului medieval (950 - 1350)
#
Nicolae Alexandru Voievod
#
Spațiul românesc în epoca lui Constantin Brâncoveanu
#
O scurtă istorie a românilor, volumul I
Secolele VIII-XIV
Ed.II
#
Istorie, civilizație, cultură în spațiul românesc, vol. I
#
Câmpulungul medieval şi premodern
#
Arnăuţii în Ţările Române (secolele XVIII-XIX)