Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Istorie, civilizație, cultură în spațiul românesc, vol. I
Autor: Claudiu Neagoe
An: 2013
Pagini: 302
Format: B5 (182 x 257 mm)
ISBN: 978-973-558-705-5
Categoria: Biografie, istorie
   
Preț: 24 RON


Volumul de faţă reuneşte 19 comunicări şi prelegeri de istorie, cea mai mare parte dintre acestea fiind susţinute la prima ediţie a Şcolii de Vară ISTORIE, CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC, organizată la Universitatea din Piteşti, de către Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Relaţii Internaţionale, Istorie, Filosofie, în perioada 1-3 iunie 2012.
Autorii, în marea lor majoritate cadre didactice în învăţământul superior, dar şi cercetători în domeniul istoriei, aduc în atenţia colegilor lor de breaslă teme istorice variate, interpretări noi, documentate, cu privire la istoria, civilizaţia şi cultura spaţiului românesc din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre.
Claudiu Neagoe


by the same writer
#
Ţările Române în epoca fanariotă
#
Seimenii în Țările Române. Contribuții la istoria organizării militare a românilor în secolele XVII-XVIII
#
O scurtă istorie a românilor, volumul II
Secolele XV-XVII
#
O istorie politică și socială a Occidentului medieval (950 - 1350)
#
Nicolae Alexandru Voievod
#
Spațiul românesc în epoca lui Constantin Brâncoveanu
#
O scurtă istorie a românilor, volumul I
Secolele VIII-XIV
Ed.II
#
Câmpulungul medieval şi premodern
#
O istorie a Europei
De la antichitatea târzie până în jurul anului 1000
#
Arnăuţii în Ţările Române (secolele XVIII-XIX)