Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Mateiu I. Caragiale. Omul și opera
Autor: Benone Săvoiu
An: 2007
Pagini: 86
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-283-8
Categoria: Limbă, lingvistică, literatură română
   Mateiu I. Caragiale – omul și opera este o investigație care în momentul redactării pornea de la o bibliografie extrem de redusă, pentru că până în 1936 se publicaseră doar câteva articole despre creația scriitorului. De aici dificultatea cercetării operei unui autor care încă nu intrase în conștiința publică. De bună seamă că Benone Săvoiu manifestă un atașament aparte pentru Mateiu. Acesta rezultă nu numai din felul în care îl privește pe Mateiu-omul, dar și din analiza pe care o face operei sale. Chiar și stilul lucrării se contaminează, pe alocuri, de întorsătura frazei mateine.

see also
#
Zigzaguri de lumină
poezii

#
La curtea lui Urmuz, vol. I
#
Poezie de dragoste
#
35 de interviuri
#
o Leoaică îmi traversează centrul
#
Al optulea infinit
#
El ne ținea într-un pumn cu Iubire inima
poezii

#
Nevoia de reveniri
Ceva despre viitor, fără pierderea valorilor

#
Drumuri răsucite
#
Sonia cu accent grav şi hiat
roman