Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Viața și opera lui Carol Davila
ediție anastatică

Autor: G.Z. Petrescu
An: 2014
Pagini: 70
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-809-0
Categoria: Limbă, lingvistică, literatură română
   A face biografia unui bărbat ilustru nu este tocmai ușor, căci pentru a-i zugrăvi toate trăsăturile în chip impunător se cere neapărat mare luare aminte. dar, după cum a zis Alexandru Dumas, când scrie cineva viața unui Iuliu Cezar, unui Carol cel Mare sau a unui Napoleon, nu mai este nevoie de felinarul lui Diogen spre a găsi omul. faptele sale vorbesc de la sine.
Dr. G.Z. Petrescu


see also
#
Zigzaguri de lumină
poezii

#
La curtea lui Urmuz, vol. I
#
Poezie de dragoste
#
35 de interviuri
#
o Leoaică îmi traversează centrul
#
Al optulea infinit
#
El ne ținea într-un pumn cu Iubire inima
poezii

#
Nevoia de reveniri
Ceva despre viitor, fără pierderea valorilor

#
Drumuri răsucite
#
Sonia cu accent grav şi hiat
roman