Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Statutul minorităților naționale din România
Actualitatea unei vechi probleme spinoase

Autor: Valeriu Sandu
An: 2007
Pagini: 242
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-288-3
Categoria: Științe sociale
   Ne propunem, aşadar, ca în lucrarea pe care o aveţi în faţă, să-i prezentăm, pe bârfitorii neamului nostru românesc aşa cum sunt, prin faptele lor, iar pe cei bârfiţi prin suferinţele lor fără sfârşit şi fără asemănare, pline, însă, de eroism şi de nezdruncinată încredere într-o soartă mai demnă şi mai bună. Aceasta în speranţa şi ferma convingere că cei care încă îşi mai apleacă urechea la sforăitoarele invenctive ale ponegritorilor neamului românesc îşi vor da, în sfârşit, seama care este adevărata faţă a acestora şi care este adevărul gol-goluţ.

see also
#
Etnografie
Privire către noi înșine ca popor
Ediția a II-a, revăzută și adăugită

#
Abilități corecționale de bază.
Manual de training

#
Core Correctional Skills
The training kit

#
Santé et nutrition dans les médias actuels
#
Şcoala sociologică de la Bucureşti şi studiul familiei:
comentarii şi antologie de texte

#
Dialoguri despre educație și pedagogie
#
Produse şi servicii documentare în bibliotecile românești de învăţământ
#
Teoria economică marxistă
#
Human Rights in Prison. A Sociological Approach
#
Valori culturale franceze, fundament al geografiei umane moderne