Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Parteneriat creativ de bunăstare
Autor: Nicolae Bulz (coord.)
An: 2010
Pagini: 252
Format: A4 (297 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-503-7
Categoria: Științe sociale
   După un Război Rece cu destule părţi văzute dar şi cu invizibilităţi fundamentale, între oboseală şi terorism, între prostie şi teribilism, între speranţe şi evidenţe, lumea noastră oscilează fundamental între globalizare şi regionalizare, cu o tendinţă de unitate intelectuală şi pragmatică, dar foarte departe.
Altfel, lucrarea de faţă expune o cale. Un altfel de “a treia cale”, prin constructul de Parteneriat Creativ. O expune din încredere în eforturile de armonizare aici şi acum, o expune cu emoţia cuplajelor dintre cele şapte părţi ale lucrării proprii la autori din două zone ale Europei: dezvoltate şi respectiv în curs de dezvoltare (şi tranziţie), din dorinţele reale (şi deci nu conjucturale) de aprofundare teoretică şi adaptare practică ale fiecăruia dintre autori cu cititorii. Cititori cât mai interactivi cu autorii sunt căutaţi şi aşteptaţi. De aici şi fundamentul cât de cât comun autorilor: modelarea interactivă.
Nicolae Bulz


see also
#
Etnografie
Privire către noi înșine ca popor
Ediția a II-a, revăzută și adăugită

#
Abilități corecționale de bază.
Manual de training

#
Core Correctional Skills
The training kit

#
Santé et nutrition dans les médias actuels
#
Şcoala sociologică de la Bucureşti şi studiul familiei:
comentarii şi antologie de texte

#
Dialoguri despre educație și pedagogie
#
Produse şi servicii documentare în bibliotecile românești de învăţământ
#
Teoria economică marxistă
#
Human Rights in Prison. A Sociological Approach
#
Valori culturale franceze, fundament al geografiei umane moderne