Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Adezivi, lacuri și vopsele
Autor: Bogdan Mărculescu, Edina Rusen, Livia Maria Butac
An: 2009
Pagini: 318
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-403-0
Categoria: Chimie
   Materialele adezive sunt cunoscute de foarte mult timp, practic încă de la începuturile civilizaţiei umane (cleiuri, vopsele, lacuri, emailuri) dar studiul sistematic al modului de acţiune al acestora începe în momentul în care civilizaţia modernă a început să resimtă necesitatea de a avea la dispoziţie materiale performante şi de a realiza îmbinări rezistente folosind alte tehnici în afara celor clasice (nituire, sudare, etc).
Termenii adeziune şi adeziv provin din limba latină, unde verbul adhaerere, însemnând a se lipi, era folosit de exemplu pentru a desemna atracţia între piese de fier şi magneţi, conducând la formarea unui ansamblu. În limbaj comun, cuvântul adeziune descrie fenomenul sau starea în care două corpuri sunt unite (lipite) între ele. Această definiţie, deşi este suficient de precisă pentru a evita orice confuzie practică, are dezavantajul de a nu oferi nici o informaţie asupra naturii fenomenului, în realitate deosebit de complex.

see also
#
Chimie analitică calitativă şi cantitativă: lucrări practice
#
Defecte de rețea
#
Monostraturi Langmuir şi Langmuir-Blodgett
#
Aditivi alimentari
#
Macromolecular Compounds I
Chemistry and Technology of Polymer Synthesis

#
Aplicații ale laboratorului analitic în biotehnologii
#
Chimia şi biochimia alimentului
#
Cytochromes P450s in Bacterial Pathogens
#
Noțiuni fundamentale de enzimologie, partea I
#
Aplicații practice ale chimiei anorganice și organice în științele agronomice