Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Oniria sau patria magică
Poeme într-un vers

Autor: Cristian Gabriel Moraru
An: 2013
Pagini: 66
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-681-2
Categoria: Limbă, lingvistică, literatură română
   Nu cu mult timp în urmă, pe piaţa literelor româneşti a devenit chiar o modă să se scrie haiku, gen literar japonez de mare rafinament şi sinteză lirică. Mai mult, devenise un examen liric pe care poeţii îl considerau obligatoriu pentru evoluţia lor ulterioară. Volumele de haiku produceau delicii lirice prin forţa considerabilă de sugestie, prin formele insolite de expresie şi prin tehnici poetice.
Numai că, în istoria noastră literară, exista un alt gen liric chiar mai sintetic, am spune, expresia lirică dusă la maximumul ei posibil, dar susceptibilă de sugestii la fel de bogate, la fel de rafinate. Este vorba, desigur, de poemul într-un vers cunoscut prin creaţia lui Ion Pillat, care a valorificat experimentele creaţiei lirice atât de fascinante de la începutul secolului al XX-lea.[...]
Cu siguranţă, a scrie asemenea poeme nu-i deloc la îndemâna oricui. Dincolo de calităţile poetice fireşti, închiderea într-un vers a semnificaţiei presupune o anume abilitate. Dacă în poemul consacrat demonstraţia are suprafaţă, aici este doar enunţată, cititorul devenind coautor prin completările proprii. Capacitatea de încifrare, fără a ştirbi semnificaţia, se măsoară prin puterea cuvântului potrivit de-a exprima adevărul liric. Or, poemele într-un vers se scriu pe sine prin sine.
Astfel fiind, poetul Cristian Gabriel Moraru se încumetă să reia construcţia acestor poeme, încercând să le revitalizeze, chiar dacă din vremea lui Ion Pillat şi până acum acest gen a parcurs calea spre uitare. Ba, mai mult, poetul introduce gândirea, simţirea şi percepţia omului contemporan, încărcând versul cu tensiunile vieţii la timpul prezent.
Liviu Comșia


see also
#
Zigzaguri de lumină
poezii

#
La curtea lui Urmuz, vol. I
#
Poezie de dragoste
#
35 de interviuri
#
o Leoaică îmi traversează centrul
#
Al optulea infinit
#
El ne ținea într-un pumn cu Iubire inima
poezii

#
Nevoia de reveniri
Ceva despre viitor, fără pierderea valorilor

#
Drumuri răsucite
#
Sonia cu accent grav şi hiat
roman