Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Asimilarea anglicismelor în presa românească și italiană
Studiu contrastiv

Autor: Liliana Florina Andronache
An: 2014
Pagini: 210
Format: B5 (182 x 257 mm)
ISBN: 978-973-558-808-3
Categoria: Limbă, lingvistică, literatură română
   Lucrarea de faţǎ are ca obiect de studiu prezenţa anglicismelor în două limbi de origine romanică. Fără a-şi fi propus să epuizeze acest subiect extrem de vast şi de controversat, care vizează două universuri culturale distincte şi complexe în pofida asemănării dintre cele două limbi, cercetarea urmăreşte, din perspectivă sincronică, anglicismele din presa scrisă românească şi italiană şi problemele puse de asimilarea şi adaptarea acestora.
Abordarea contrastivǎ a problematicii împrumuturilor de origine engleză se dovedeşte a fi una de mare importanţă în ceea ce priveşte valoarea aplicativǎ a tezei. Diversitatea aspectelor luate în considerare şi dezbǎtute prezintǎ interes pentru domenii precum lexicografia (în vederea elaborǎrii sau actualizǎrii dicţionarelor bilingve şi monolingve), lexicologia (în vederea normǎrii împrumuturilor de origine englezǎ sau a elaborǎrii unor studii comparative aprofundate), sociolingvistica, traductologia ş.a.
Dat fiind caracterul de mulţime „deschisǎ” al vocabularului şi dinamica îmbogǎţirii sale, din ce în ce mai acceleratǎ, este evident cǎ cercetarea de faţǎ nu are pretenţia exhaustivitǎţii, putând ea însǎşi fi continuatǎ prin investigaţii ulterioare.

see also
#
Zigzaguri de lumină
poezii

#
La curtea lui Urmuz, vol. I
#
Poezie de dragoste
#
35 de interviuri
#
o Leoaică îmi traversează centrul
#
Al optulea infinit
#
El ne ținea într-un pumn cu Iubire inima
poezii

#
Nevoia de reveniri
Ceva despre viitor, fără pierderea valorilor

#
Drumuri răsucite
#
Sonia cu accent grav şi hiat
roman