Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
The Political Imagination of Thomas Pynchon's Later Novels
Autor: Diana Benea
An: 2017
Pagini: 247
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-993-6
Categoria: Limbă, lingvistică, literatură în limbi străine
   Acest studiu își propune să arate modurile în care romanele recente ale scriitorului american Thomas Pynchon -- Vineland (1990), Mason & Dixon (1997), Against the Day (2006), Inherent Vice (2009) și Bleeding Edge (2013) – configurează un imaginar politic care diferă în mod semnificativ de viziunea marcată de entropie și paranoia a primelor trei romane ale autorului, considerate astăzi canonice pentru postmodernismul clasic. Romanele mai recente invită la o reflecție asupra unor chestiuni cu o pregnantă dimensiune etică și politică, conturând un vocabular centrat pe valorile comunității, ale dreptății sociale, ale intersubiectivității și interdependenței. Plasând acest corpus în dialog cu lucrări de marcă ale filosofiei politice contemporane, studiul argumentează că schimbarea de sensibilitate din romanele recente ale lui Pynchon este cel mai bine reprezentată de reconfigurarea relației dintre Sine și Celălalt în termeni mai ospitalieri.

This book is an attempt to illuminate the ways in which Thomas Pynchon’s later novels - Vineland (1990), Mason & Dixon (1997), Against the Day (2006), Inherent Vice (2009), and Bleeding Edge (2013) - configure a vibrant political imagination, which marks a significant departure from the paranoid and entropie vision of his earlier (high postmodernist) works. The more recent novels invite reflection on a series of issues invested with a significant ethical and political dimension, committing themselves to a vocabulary that foregrounds the values of community, social justice, relationality, and interdependence. By placing this corpus in conversation with influential works in contemporary political philosophy, this study argues that the subtle shift of sensibility at the heart of Pynchon’s later fiction is most visible in its re-envisioning of the relation of the seif to the Other in more hospitable terms.see also
#
Enhancing Grammar and Translation Practice. A Handbook for Freshmen in Translation Studies
#
An Analysis of Tense, Aspect and Modality in English and Romanian
#
The Pilgrim of Saint Martyr Sabas of Buzău
#
Introducere în teoria comunicării și practica interpretării
#
Паломник Святого Мученика Саввы из Бузэу
(Pelerinul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău)

#
The King Interpreted
#
On Botanical Terminology. A Case Study
#
Narrativas mutantes: anomalía viral en los genes de la ficción
#
Social concepts in contemporary utopian discourse
#
Landmarks in the History of the English Language