Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Istorie și cultură în Lerești Mușcel
Autor: Ion Oană
An: 2017
Pagini: 496
Format: A4 (297 x 210 mm)
ISBN: 978-606-998-014-9
Categoria: Biografie, istorie
   Lucrarea Istorie şi cultură în Lereşti-Muscel surprinde cu pricepere esenţialul din existenţa de peste şase veacuri a aşezării muscelene, oamenii, ocupaţiile lor, habitatul, viaţa culturală, şcoala şi slujitorii ei de seamă, biserica ş.a. Cititorul află cu o curiozitate crescândă lucruri interesante despre ceea ce a fost şi este specific locului şi oamenilor de aici, ceea ce defineşte, deci, elementul de originalitate, aş zice deosebit de consistent, dar găseşte în cercetarea profesorului Oană şi ceea ce a fost şi este comun ţăranului român din orice parte a ţării – dragostea pentru pământul pe care l-a moştenit şi muncit din moşi-stră-moşi, lucrul bine făcut, spiritul inventiv şi aplecarea spre frumos, curăţenia morală şi sufletească.
Prof. univ. dr. Constantin Buşe


see also
#
Toma Arnăuțoiu (1921-1959)
100 de ani de la naștere
Album-calendar

#
Muzicieni români
Biografii ascunse în arhive, vol. II

#
Pași de voie prin istorie, pași prin amintiri…
#
Referenţialul politicii externe româneşti între 1990 şi 2014
#
În chiria timpului
#
Amintirile Bucureştilor.
Bărbieri, frizeri, coafori

#
Jurnal de front din Primul Război Mondial
ediția a II-a revizuită și adăugită

#
Cultură, istorie şi societate, vol. VII
#
Nicolae Bălcescu în viziunea lui N. Iorga
ediția a II-a, revizuită

#
Povestea familiei Arnăuțoiu din Nucșoara
Relatări de Elena Ion Arnăuțoiu
Cuvânt înainte: Ioana-Raluca Voicu-Arnăuțoiu