Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Morfodinamica actuală, riscuri și hazarde în Masivul Piatra Craiului
Autor: Anca Victorina Munteanu
An: 2017
Pagini: 350
Format: A4 (297 x 210 mm)
ISBN: 978-606-998-004-0
Categoria: Geografie
   Masivul Piatra Craiului este o unitate montană bine individualizată, care face parte din Grupa Bucegi a Carpaților Meridionali, având strânse legături cu regiunile din jur: Munții Bucegi, Munții Leota, Culoarul Rucăr – Bran și Munții Făgăraș. Se dezvoltă pe direcția generale NNE-SSV pe o lungime de aproximativ 25 km cu lățime medie de 4,5 km și cuprinde trei mari subunităţi: Piatra Mică în nord–est (1352 alitudine medie), Piatra Mare în partea centrală (1684 alitudine medie) şi Pietricica în sud (1268 alitudine medie).
Lucrarea este structurată în patru părți, astfel: în Partea I sunt analizați factorii care influenţează morfodinamica actuală, riscurile şi hazardele; Partea II-a tratează procesele geomorfologice actuale; în Partea III-a sunt analizate riscurile şi hazardele naturale, iar Partea a IV-a este dedicată în întregime studiilor de caz, în care sunt analizate și sintetizate situații deosebite din Piatra Mică, Valea Crăpăturii, avalanşele de mari proporţii din martie 2005 de pe versantul estic al Pietrei Craiului și avalanşele de pe Valea 8 din Padinile Frumoase, activitățile antopice de pe Valea Seacă a Pietrelor.

see also
#
Studii și opinii geografice
#
Evoluţia gurii de vărsare Sulina pe baza modelelor numerice batimetrice
#
Variabilitatea regimului natural al scurgerii râurilor din România
#
Infrastructuri verzi pentru o planificare urbană durabilă
#
Zona de influenţă a municipiului Baia Mare
#
Comportamentul barelor submerse pe țărmul Deltei Dunării
#
Rezervația Biosferei Delta Dunării
Parteneriat între Oameni și Natură pentru Dezvoltare Durabilă

#
China
#
Clima și societatea
#
Oceanografie fizică