Home   |   About us   |   Books   |   For writers   |   For readers   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Search
    


Sign up for newsletter with your e-mail


#
Sulful
Autor: Maria Negoiu, Tudor Roșu
An: 2010
Pagini: 270
Format: A5
ISBN: 978-973-558-495-5
Categoria: Chimie
   Prezenta lucrare face parte din colecția „Elemente chimice”. Aceasta este realizată de cadre didactice ale Facultăților de Chimie din București și Cluj-Napoca, sub forma unor monografii.
Aceste monografii prezintă pe scurt principalele informații asupra elementelor chimice și a compușilor acestora. Sunt prezentate aspecte moderne având în vedere corelația structură-proprietăți.
Lucrarea se adresează studenților Facultăților de Chimie, profesorilor de chimie, precum și celor interesați de acest domeniu.

see also
#
Chimie analitică calitativă şi cantitativă: lucrări practice
#
Defecte de rețea
#
Monostraturi Langmuir şi Langmuir-Blodgett
#
Aditivi alimentari
#
Macromolecular Compounds I
Chemistry and Technology of Polymer Synthesis

#
Aplicații ale laboratorului analitic în biotehnologii
#
Chimia şi biochimia alimentului
#
Cytochromes P450s in Bacterial Pathogens
#
Noțiuni fundamentale de enzimologie, partea I
#
Aplicații practice ale chimiei anorganice și organice în științele agronomice