Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
     


Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
Performative Identities in Contemporary Caribbean British Poetry
Autor: Monica Manolachi
An: 2017
Pagini: 304
Format: 170 x 240 mm
ISBN: 978-973-558-989-9
Categoria: Limbă, lingvistică, literatură în limbi străine
   Identități performative în poezia contemporană caraibo-britanică abordează o direcţie literară mai puţin studiată în Europa, şi anume poezia de limbă engleză din zona Caraibelor sau cea scrisă de emigranţi anglofoni proveniți din această zonă. Lucrarea este interesantă atât prin judecăţile ce ţin de studii culturale (în zona identitară, postcolonială, a puterii politice, a orientării religioase, a traumei culturale, a memoriei ca instrument de rescriere a trecutului), cât şi prin faptul că încearcă o istorie despre sclavie, migraţie, colonialism și subconştientul colectiv din zona Caraibelor, elemente în mare parte luate de emigranţi după ei în Europa, iar tabloul este unul documentat şi ilustrat pe text. Dincolo de faptul istoric, dincolo de textele poetice care atestă ce a fost şi ce este acum, Monica Manolachi s-a aplecat asupra sensibilităţii cu totul aparte a creatorului care îşi caută originile multiple şi încearcă să se definească prin relaţia cu un spaţiu geografic, cultural și lingvistic de adopţie. Instrumentul esenţial de care se foloseşte în ultimă instanţă autoarea este limba engleză. Mai mult decât adaptarea emigrantului din Caraibe la spaţiul anglofon, teza urmăreşte puterea cu care acesta adaptează limba engleză la nevoile proprii, subminând-o din interior, umplând-o cu noi sensuri, revoltate. Ceea ce descoperă esenţial Monica Manolachi este că poezia caraibo-britanică este, în fond, o formă exacerbată de rezistenţă prin limbaj.
Lidia Vianu

Performative Identities in Contemporary Caribbean British Poetry approaches a literary topic less discussed in Europe: the Anglophone poetry from the Caribbean or the poetry of immigrants coming from this region. This paper is interesting not only because it situates poetry in the context of cultural studies (identity, postcolonialism, political power, religion, cultural trauma, memory as a way of rewriting the past), but also because it attempts to trace the history of slavery, migration, colonialism, and the collective subconscious in the Caribbean, elements which migrants carried with them in Europe. The outcome is well-documented and draws on the poems themselves. Apart from historical facts and poetry, which chronicle what once was and what is now, Monica Manolachi mapped the special sensitivity of the poets, who search for their multiple origins and try to define themselves in relation to a specific geographic, cultural and linguistic space of adoption. The essential instrument used for this purpose is ultimately the English language. Apart from showing the Caribbean migrants' adaptation to the Anglophone world, Monica Manolachi's book reveals the strength with which poets adjust the English language to their own needs, subverting it from within, filling it with new daring meanings. An essential aspect that she has put forward is that the Caribbean British poetry is, in fact, an intense form of resistance through language.

poate vă interesează și
#
Enhancing Grammar and Translation Practice. A Handbook for Freshmen in Translation Studies
#
An Analysis of Tense, Aspect and Modality in English and Romanian
#
The Pilgrim of Saint Martyr Sabas of Buzău
#
Introducere în teoria comunicării și practica interpretării
#
Паломник Святого Мученика Саввы из Бузэу
(Pelerinul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău)

#
The King Interpreted
#
On Botanical Terminology. A Case Study
#
Narrativas mutantes: anomalía viral en los genes de la ficción
#
Social concepts in contemporary utopian discourse
#
Landmarks in the History of the English Language