Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
     


Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
Imaginea Portugaliei în literatura română
Autor: Daniel Silva Perdigão
An: 2016
Pagini: 200
Format: A5 (14,8x21cm)
ISBN: 978-973-558-913-4
Categoria: Limbă, lingvistică, literatură română
   Cartea lui Daniel Perdigão, lucrare revăzută a unei teze de doctorat, reprezintă cea dintâi sinteză scrisă la noi asupra contac­telor româno-portugheze de-a lungul anilor. Dincolo de articole, de studii ocazionale şi de comunicări ştiinţifice punctuale, prezentul volum reuneşte pentru prima oară datele disponibile în materie, le ordonează cronologic şi le completează cu câteva semnificative contribuţii personale, unele remarcabile.
De altfel, candidatul însuşi nu a fost un doctorand obişnuit: el a predat româna la Universitatea din Lisabona, predă actual­mente portugheza la Universitatea din București, afirmându-se – prin propria sa activitate – drept cunoscător profund al relaţiilor româno-portugheze.
Primul capitol cuprinde datele privitoare la semnalarea Portugaliei în presa românească, începând cu revistele lui Asachi din secolul al XlX-lea. Capitolul este interesant şi pitoresc prin investigaţiile întreprinse de autor. În următorul vor fi analizate amănunţit lucrările lui Nicolae Iorga referitoare la Portugalia; marele istoric a fost cel dintâi savant român pentru care Portugalia a constituit o preocupare constantă.
Contribuţia directă a lui Daniel Perdigão poate fi apreciată mai ales începând cu capitolul al treilea, în care doi mari scriitori români ce au trecut prin Portugalia în calitate de diplomaţi (Lucian Blaga şi Mircea Eliade) devin obiectul investigaţiei. Talentul de exeget al domnului Perdigão apare în analiza poe­ziilor lui Blaga din volumul La curţile dorului, analiză echilibrată şi inteligentă, care nu descoperă neapărat urme lusitane acolo unde ele nu se află şi nu forţează nota în sensul demonstraţiei. (…) Punctul forte al acestei cărți şi, în acelaşi timp, proba ei supremă de originalitate o reprezintă ultimele două vaste capitole, dedicate reflexelor portugheze din romanul Craii de Curtea-Veche şi relaţiei pe care Mateiu Caragiale a întreţinut-o cu ministrul Portugaliei la Bucureşti din acea vreme, Martinho de Brederode.(...) În concluzie, prin originalitatea temei alese, prin materialul inedit adus în discuţie, ca şi prin redactarea îngrijită direct în limba română, uneori elegantă chiar, cartea domnului Daniel Silva Perdigão, intitulată Imaginea Portugaliei în literatura română, rezultat al cercetărilor sale doctorale, se detașează în mod pozitiv dintre tezele citite de mine în ultimul timp.

Daniel Perdigao's book, a revised version of his PhD dissertation, represents the first written synthesis ever published in Romania on the Romanian-Portuguese contacts along the years. Besides articles, occasional studies and punctual scientific papers, this volume is gathering together for the first time all available data on the subject matter, organizing the information chronologically, adding also significant personal contributions, some of them quite remarkable.
Nevertheless, the author himself was not a typical PhD student: he taught Romanian at the University of Lisbon and teaches Portuguese at the University of Bucharest, being well-known, due to his scholar activity, as a keen specialist in Romanian-Portuguese relations.
The first chapter deals with data on reporting of Portugal in the Romanian press, starting with Gh. Asachi's 19th. Century journals. The chapter proves to be interesting and picturesque in the way the author conducts his investigation. The second chapter presents a thorough analysis of Nicolae Iorga's work dealing with Portugal; the great historian being the first Romanian scholar to be constantly preoccupied with this country.
Daniel Perdigao's clear contribution could be particularly appreciated starting with the third chapter, his investigation being focused on two great Romanian writers directly acquainted with Portugal, both living shortly there due to their diplomatic career: Lucian Blaga and Mircea Eliade. Mr. Perdigao's exegetic talent becomes obvious when analyzing, intelligently and balanced, the poems included in Blaga's volume "La curtile dorului" (At the Courts of Yearning). He is not necessarily trying to find Lusitanian traces where there are none, not forcing the exegetical approach for the demonstration's sake. (...) The strength of this volume and also its undeniable proof of originality is to be found in its last two extensive chapters focusing on the Portuguese hints present in the novel, "Craii de Curtea-Veche", as well as on the personal relation between Mateiu Caragiale and the Portuguese Minister Plenipotentiary in Bucharest of that time, Martinho de Brederode.(...) In conclusion, due to the originality of the subject matter, unpublished material and novelty of information, as well as to the neat, here and there even elegant editing of the text directly in Romanian, Daniel Silva Perdigao's book "Imaginea Portugaliei in literature romana" (The Image of Portugal in Romanian Literature) - result of his doctoral research - stands out positively among doctoral dissertations I have read lately.
(Prof. Mihai Zamfir)

poate vă interesează și
#
Zigzaguri de lumină
poezii

#
La curtea lui Urmuz, vol. I
#
Poezie de dragoste
#
35 de interviuri
#
o Leoaică îmi traversează centrul
#
Al optulea infinit
#
El ne ținea într-un pumn cu Iubire inima
poezii

#
Nevoia de reveniri
Ceva despre viitor, fără pierderea valorilor

#
Drumuri răsucite
#
Sonia cu accent grav şi hiat
roman