Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
     


Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
Multiculturalismul în Canada, SUA și Australia
Autor: Flavia-Tania Ștefan
An: 2020
Pagini: 250
Format: A4
ISBN: 978-606-998-096-5
Categoria: Filosofie, psihologie, religie
   Multiculturalismul repune în discuţie marile probleme ale filosofiei sociale: cum construim o societate dreaptă, echitabilă, cum abordăm problema drepturilor individuale şi de grup, cum distribuim resursele în mod echitabil în societate? Din cauza fenomenului globalizării, diferitele comunităţi nu mai pot rămâne în izolare unele faţă de altele, fenomenul migraţiei nu mai poate fi oprit sau negat. Având aceste elemente conturate, vom putea înţelege fenomenul multiculturalismului în actualitatea sa.
Autorul


Multiculturalism challenges the great problems of social philosophy: how do we build a just, equitable society, how do we approach the issue of individual and group rights, how do we distribute resources equitably in society? Due to the phenomenon of globalization, different communities can no longer remain in isolation from each other, the phenomenon of migration can no longer be stopped or denied. Having these elements outlined, we will be able to understand the phenomenon of multiculturalism in its actuality.

poate vă interesează și
#
Cum văd eu iubirea
Un A-Z clinic

#
Eu și Camus. Confidențe
#
Moartea fericirii light
De la reforma etică spre metafora estetică
ed.III

#
Rostiri etice în filosofia românească, vol. III
#
Despre rolul elitelor în societatea deschisă
#
Consilierea filosofică: de la practică la profesie
#
Seinoske Yuassa, un filosof japonez în România
#
Literarul și picturalul, spații literale Maurice Blanchot și Giorgio de Chirico à la lettre
#
Rostiri etice în cultura românească. Studii, volumul II
#
Rostiri etice în filosofia românească, vol. II