Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
     


Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
Ţările Române în epoca fanariotă
Autor: Claudiu Neagoe, Marin Toma
An: 2018
Pagini: 226
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-606-998-050-7
Categoria: Biografie, istorie
   
Preț: 25 RON


În urmă cu zece ani consideram, ca şi astăzi de altfel, că această perioadă istorică continuă să fie încă destul de puţin cunoscută publicului larg. Iată de ce, am simţit nevoia de a aduna, împreună cu colegul Marin Toma, toate prelegerile şi notele de seminar, susţinute de noi, în ultimii cinci ani, la anul III de studiu, specializarea Istorie, din cadrul Universităţii din Piteşti.
Lucrarea de faţă se adresează nu doar studenţilor de la facultăţile de istorie, ci şi profesorilor de istorie din învăţământul preuniversitar. Neîndoielnic, această lucrare poate fi acceptată şi ca o lucrare de popularizare a unei perioade istorice, rămasă încă destul de controversată şi puţin cunoscută publicului larg.
Claudiu Neagoe


Ten years ago, we considered, as we do today, that this historical period is still quite little known to the general public. Therefore, my colleague Marin Toma and I felt the need to gather all the lectures and seminar notes given by us to third year students in History, at the University of Pitesti. This paper is intended not only for history students, but also for secondary school teachers. No doubt this work can also be a good way to put forth a historical period, still quite controversial and little known to the general public.

de același autor
#
Seimenii în Țările Române. Contribuții la istoria organizării militare a românilor în secolele XVII-XVIII
#
O scurtă istorie a românilor, volumul II
Secolele XV-XVII
#
O istorie politică și socială a Occidentului medieval (950 - 1350)
#
Nicolae Alexandru Voievod
#
Spațiul românesc în epoca lui Constantin Brâncoveanu
#
O scurtă istorie a românilor, volumul I
Secolele VIII-XIV
Ed.II
#
Istorie, civilizație, cultură în spațiul românesc, vol. I
#
Câmpulungul medieval şi premodern
#
O istorie a Europei
De la antichitatea târzie până în jurul anului 1000
#
Arnăuţii în Ţările Române (secolele XVIII-XIX)