Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
     


Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
Spațiul românesc în epoca lui Constantin Brâncoveanu
Autor: Carmen Oprescu, Claudiu Neagoe (editori)
An: 2014
Pagini: 258
Format: B5 (182 x 257 mm)
ISBN: 978-973-558-802-1
Categoria: Biografie, istorie
   
Preț: 45 RON


Conștienţi de faptul că seria manifestărilor editoriale dedicate celebrării acestei marcante personalităţi din istoria românilor va fi foarte amplă în acest an, ne-am propus să întocmim un volum în care să fie evocat cadrul general-istoric în care s-a afirmat Constantin Brâncoveanu, lărgind aria tematică pentru a include spaţiul românesc în ansamblul lui prin abordări de istorie urbană, istorie economică şi socială, istorie militară, arheologie, demografie istorică, viaţă cotidiană, dar și pentru a încadra domnia lui Constantin Brâncoveanu într-un cadru temporal mai amplu. Am avut în vedere faptul că epoca brâncovenească, punct culminant în evoluţia culturii românești medievale și premoderne, a fost pregătită de toate achiziţiile anterioare ei. Arta brâncovenească, de pildă, a realizat o sinteză între tradiţia populară românească, arta creștină post-bizantină, arta Cantacuzinilor și influenţele artistice europene (Renaștere și Baroc în mod special) și, pe de altă parte, a stat la baza constituirii specificului naţional în arhitectura românească, în timp ce portretele zugrăvite din picturile murale ale epocii au fost la originea unui foarte bogat capitol al picturii moderne – aspecte punctate în unele studii prezente în acest volum.
Carmen Oprescu


de același autor
#
Ţările Române în epoca fanariotă
#
Seimenii în Țările Române. Contribuții la istoria organizării militare a românilor în secolele XVII-XVIII
#
O scurtă istorie a românilor, volumul II
Secolele XV-XVII
#
O istorie politică și socială a Occidentului medieval (950 - 1350)
#
Nicolae Alexandru Voievod
#
O scurtă istorie a românilor, volumul I
Secolele VIII-XIV
Ed.II
#
Istorie, civilizație, cultură în spațiul românesc, vol. I
#
Câmpulungul medieval şi premodern
#
O istorie a Europei
De la antichitatea târzie până în jurul anului 1000
#
Arnăuţii în Ţările Române (secolele XVIII-XIX)