Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
Tehnica muncii intelectuale: metodologia cercetării şi elaborării lucrărilor ştiinţifice
Autor: Cristina Popescu
An: 2011
Pagini: 172
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-596-9
Categoria: Științe sociale
   Adoptarea mijloacelor automatizate în cercetare şi în prelucrarea datelor constituie o evoluţie firească şi devine o necesitate a lumii moderne, cu avantaje evidente. Folosind aceste metode actuale, bibliografiile vor fi întocmite mai repede şi poate mai precis, cu posibilităţi mult mai mari de investigaţie. Însă, tehnologia modernă nu va putea face asociaţii noi de idei şi nu va putea pătrunde în fondul cel mai adânc al gândirii umane. Acea relaţie dintre bibliografie şi cultură, nu se va mai putea realiza în aceeaşi măsură, pentru că nu va mai exista legătura directă dintre pasiunea de cercetare şi valorile create în perioade mai vechi sau contemporane. Bibliografiilor le va lipsi, foarte probabil, vigoarea pe care le-o dă participarea personală a omului.
Dar, după cum cultura rămâne un concept în permanenţă deschis, fără limite în sfera înaltă a ideilor, fenomenelor, proceselor, manifestărilor şi operelor însuşite, analizate şi clasificate ca fiind definitorii şi conferind importanţă unei societăţi sau comunităţi, tot astfel şi bibliografia este caracterizată prin deschiderea către inovaţie, dinamismul concepţiei, scopul întocmirii ei fiind acela de a-şi împlini în mod constant menirea propagării rapide şi eficiente a informaţiilor.

poate vă interesează și
#
Produse şi servicii documentare în bibliotecile românești de învăţământ
#
Teoria economică marxistă
#
Human Rights in Prison. A Sociological Approach
#
Valori culturale franceze, fundament al geografiei umane moderne
#
Cercetarea în științele comunicării. Elemente de metodologie și euristică
#
Convergențe educaționale
#
Asistența psihologică instituționalizată
#
Criza economică: contribuții la crearea unei noi paradigme de dezvoltare a societății
#
Studii şi aspecte teoretice în universul penitenciar
#
Jilava, o radiografie socială a unui penitenciar