Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
     


Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
Inferenţe metodologice prosubstanţialiste
Autor: Ion Constantin
An: 2016
Pagini: 210
Format: A5 (14,8/21cm)
ISBN: 978-973-558-896-0
Categoria: Filosofie, psihologie, religie
   Prin studiul INFERENȚE METODOLOGICE PROSUBSTANȚIALISTE încercăm să explicităm succesiuni logice de reflecții filosofice concordante cu metoda intuiției substanțiale, metodă creată fenomenologic de noocratul Camil Petrescu și aplicată de noi în cercetarea unor idei filosofice aflate în consens cu viziunea autorului dramei Jocul ielelor.
În discursul academic de la cumpăna mileniilor descoperim confirmarea faptului că: fluxul inferențelor metodologice prosubstanțialiste continuă atât întemeierea rațională a filosofiei științifice, cât și revigorarea substanțialismului noocratic înțeles ca dezvoltare apogetică românească a fenomenologiei germane husserliene.
Autorul


In the study Prosubstantialist Methodological Inferences, we try to explain the logical sequences of philosophical reflections consistent with the method of substantial intuition, a method phenomenologically created by the noocrat Camil Petrescu and applied by us in the research of particular philosophical ideas in consensus with the author's vision of the drama titled Jocul ielelor.
In the academic discourse at the turn of the millennia we acknowledge that: the flow of prosubstantialist methodological inferences continues both the rational foundation of scientific philosophy and the revival of noocratic substantialism understood as the Romanian apologetic development of the German Husserlian phenomenology.

poate vă interesează și
#
Cum văd eu iubirea
Un A-Z clinic

#
Multiculturalismul în Canada, SUA și Australia
#
Eu și Camus. Confidențe
#
Moartea fericirii light
De la reforma etică spre metafora estetică
ed.III

#
Rostiri etice în filosofia românească, vol. III
#
Despre rolul elitelor în societatea deschisă
#
Consilierea filosofică: de la practică la profesie
#
Seinoske Yuassa, un filosof japonez în România
#
Literarul și picturalul, spații literale Maurice Blanchot și Giorgio de Chirico à la lettre
#
Rostiri etice în cultura românească. Studii, volumul II