Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
Comunități marginale în mediul urban contemporan
Autor: Roxana-Andreea Marin
An: 2014
Pagini: 218
Format: B5 (182 x 257 mm)
ISBN: 978-973-558-760-4
Categoria: Științe sociale
   Studiul de față se regăsește la granița dintre sociologie și asistența socială, aducând în prim-plan concepte legate de polarizarea și dualitatea socio-spațială a orașelor metropolitane contemporane, punând accentul pe descrierea și analizarea profilului comunităților urbane marginale.
Comunități marginale au existat chiar înainte de orașul industrializat, însă analiza nu surprinde istoria acestor tipuri de comunități. Interesul observației mele a provenit din faptul că ele s-au perpetuat până în zilele noastre, numărul acestora fiind în creștere la nivel global, într-o perioadă în care politicile și programele sociale pun accent pe incluziunea tuturor grupurilor de populație și pe crearea accesului egal la resurse și servicii pentru toți indivizii.
Transformările economico-sociale care s-au petrecut în ultimele decenii au avut cel mai mare impact tocmai asupra grupurilor vulnerabile de populație. De aceea, cercetarea se axează atât pe aspecte de organizare socială a timpurilor noastre, ca o posibilă explicație cauzală a orașelor duale, cât și pe surprinderea profilului comunităților marginale din marile aglomerări urbane și a problemelor sociale cu care acestea se confruntă.
Autoarea


poate vă interesează și
#
Produse şi servicii documentare în bibliotecile românești de învăţământ
#
Teoria economică marxistă
#
Human Rights in Prison. A Sociological Approach
#
Valori culturale franceze, fundament al geografiei umane moderne
#
Cercetarea în științele comunicării. Elemente de metodologie și euristică
#
Convergențe educaționale
#
Asistența psihologică instituționalizată
#
Criza economică: contribuții la crearea unei noi paradigme de dezvoltare a societății
#
Studii şi aspecte teoretice în universul penitenciar
#
Jilava, o radiografie socială a unui penitenciar