Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
     


Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
O istorie politică și socială a Occidentului medieval (950 - 1350)
Autor: Claudiu Neagoe
An: 2015
Pagini: 158
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-882-3
Categoria: Biografie, istorie
   
Preț: 20 RON


Lucrarea de faţă cuprinde, într-o formă logică şi organizată, o parte a notelor de lectură adunate în ultimii cinci ani, pentru realizarea prelegerilor folosite la cursurile şi seminariile disciplinei fundamentale Introducere în istoria Evului Mediu universal, susţinute la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii din Piteşti, începând cu anul universitar 2010-2011.
Deşi destinată studenţilor anului I de la specializarea Istorie a Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane din Piteşti, lucrarea poate fi extrem de utilă elevilor şi profesorilor din învăţământul preuniversitar, căci, după cum bine se ştie, studierea perioadei medievale este destul de limitată în manualele şi programele actuale de istorie.
Prin intermediul acestei lucrări, cititorul mai mult sau mai puţin avizat poate să înţeleagă mai bine importanţa evenimentelor şi fenomenelor istorice care au marcat evoluţia istorică, politică şi socială a Europei Apusene în perioada medievală clasică (secolele X-XIV).
Claudiu Neagoe


This paper includes in a logical and organized form some of the reading notes gathered in the last five years and used in the courses and seminars of the fundamental discipline Introduction to the universal history of the Middle Ages, held at University of Pitesti, Faculty of Humanities, starting with the academic year 2010-2011. Although intended for first year students in History, Faculty of Humanities in Pitesti, the paper can be extremely useful for secondary school students and teachers because it is known that the study of the medieval period is quite limited in textbooks and current history curriculum. By this work, the more or less knowledgeable reader can better understand the importance of historical events and phenomena that marked the historical, political and social evolution of Western Europe in the classical medieval period (10 -14th centuries).

de același autor
#
Ţările Române în epoca fanariotă
#
Seimenii în Țările Române. Contribuții la istoria organizării militare a românilor în secolele XVII-XVIII
#
O scurtă istorie a românilor, volumul II
Secolele XV-XVII
#
Nicolae Alexandru Voievod
#
Spațiul românesc în epoca lui Constantin Brâncoveanu
#
O scurtă istorie a românilor, volumul I
Secolele VIII-XIV
Ed.II
#
Istorie, civilizație, cultură în spațiul românesc, vol. I
#
Câmpulungul medieval şi premodern
#
O istorie a Europei
De la antichitatea târzie până în jurul anului 1000
#
Arnăuţii în Ţările Române (secolele XVIII-XIX)