Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
     


Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
Informaţia digitală în cultură
Autor: Doina Banciu, Dora Coardoș, Cornelia Lepădatu
An: 2010
Pagini: 386
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-498-6
Categoria: Informatică și informatizare
   Această lucrare apare din dorinţa autorilor de a face cunoscut bibliotecarilor şi informaticienilor, factorilor de decizie din cultură, cercetare şi informatică, şi altor cititori preocupările şi realizările cercetătorilor români pentru dezvoltarea bibliotecilor digitale.
Cartea prezintă proiecte de cercetare realizate, în principal în perioada 2005-2010 în Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti împreună cu Universitatea din Bucureşti - Centrul de Cercetare pentru Informaţia Digitală, în cadrul cărora au fost cooptaţi bibliotecari din marile instituţii: Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Naţională, Bibliotecile Centrale Universitare din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Biblioteca Universităţii „Politehnica” din Bucureşti, Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, Biblioteca Universităţii „Valahia” Târgovişte, Biblioteca Universităţii din Piteşti, Biblioteca Universităţii „Transilvania” din Braşov precum şi muzeografi, cercetători din 40 de muzee naţionale şi judeţene, din aşezăminte monastice şi în special de la - Muzeul Naţional Cotroceni, Muzeul Naţional de Istorie, Muzeul Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Ţăranului Român, Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul de Geologie, Muzeul Bran, Muzeul Peleş.
Cartea prezintă proiectele de cercetare, aşa cum au fost ele abordate de colectivele de cercetare, pornind de la obiectivele proiectelor, elementele teoretice luate în considerare sau definite în cadrul acestora, rezultatele obţinute. Chiar dacă unele din aceste proiecte nu au fost continuate în mod instituţional (finanţarea acestora fiind stopată odată cu încheierea proiectelor), totuşi rezultatele lor au fost aplicate, într-o formă sau alta de participanţii din colectivele de cercetare în instituţiile în care lucrează. Acesta este de fapt câştigul necontestat al proiectelor de cercetare, mai ales: dezvoltarea resurselor umane şi perfecţionarea unor specialişti capabili să conducă implementarea sistemelor informatice de mari dimensiuni în biblioteci şi muzee.

poate vă interesează și
#
Evaluarea platformelor educaționale pentru învățământul la distanță
#
Implicarea bibliotecii publice în realizarea de proiecte educaționale
#
I-Curriculum: cunoștințe și competențe informatice pentru a trăi în era digitală
#
Colecția Tehnologia informației și a comunicațiilor. Alfabetizare digitală
ABC-ul calculatoarelor

#
Colecția Tehnologia informației și a comunicațiilor. Alfabetizare digitală
Mediul de lucru al calculatorului. Sistemul Windows

#
Colecția Tehnologia informației și a comunicațiilor. Alfabetizare digitală
Procesarea textelor. Aplicația MS Word

#
Colecția Tehnologia informației și a comunicațiilor. Alfabetizare digitală
Calcul tabelar. Aplicația MS Excel

#
Colecția Tehnologia informației și a comunicațiilor. Alfabetizare digitală
Baze de date. Aplicația MS Access

#
Colecția Tehnologia informației și a comunicațiilor. Alfabetizare digitală
Prezentări. Aplicația MS Power Point

#
Colecția Tehnologia informației și a comunicațiilor. Alfabetizare digitală
Internet. Informație și comunicare