Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
     


Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
Datoriile omului creştin
Autor: Simeon Marcovici, ediție îngrijită de Nicolae Isar
An: 2014
Pagini: 300
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-756-7
Categoria: Filosofie, psihologie, religie
   Cartea de faţă, pe care o propunem spre reeditare, a fost publicată de noi în Editura Universităţii din Bucureşti, în anul 2006.
A apărut într-un tiraj redus, repede epuizat, dintre cărţile noastre apărute în această editură, fiind una dintre cele mai bine vândute.
Explicaţia ar fi de găsit în titlul acestei cărţi – Datoriile omului creştin – menit să suscite interesul credincioşilor, precum şi, poate, în interesul pentru figura autorului ei, Simeon Marcovici, unul dintre cei mai de seamă profesori – cărturari în şcoala naţională de la „Sf. Sava” întemeiată de Gh. Lazăr. Profesor de retorică în această şcoală - devenită Colegiu naţional din 1831 –, ca şi ceilalţi colegi ai săi, cunoscuţi dascăli, în spiritul unei educaţii civice care se cerea strâns împletită cu cea religioasă, el a fost preocupat de această temă, a datoriilor omului creştin, cartea elaborată de el, pornind de la preceptele biblice, devenind una dintre cărţile de referinţă, cu această tematică, din prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Cum am scris şi pe coperta finală a ediţiei din 2006, „ca gen de lucrare menită să facă pe înţelesul tinerilor cititori învăţăturile Bibliei, ea poate servi şi astăzi ca model de predare a religiei în şcolile publice”.
La data apariţiei sale, cu aproape două secole în urmă, cartea era destinată tineretului, în primul rând, dar şi publicului cititor, atât de restrâns cât era el la acea dată. Dar, şi peste timp, credem că această carte îşi găseşte utilitatea, tema „datoriilor omului creştin” rămânând mereu actuală, inclusiv pentru omul de la începutul mileniului al III-lea.
Prof. univ. dr. N. Isar


poate vă interesează și
#
Cum văd eu iubirea
Un A-Z clinic

#
Multiculturalismul în Canada, SUA și Australia
#
Eu și Camus. Confidențe
#
Moartea fericirii light
De la reforma etică spre metafora estetică
ed.III

#
Rostiri etice în filosofia românească, vol. III
#
Despre rolul elitelor în societatea deschisă
#
Consilierea filosofică: de la practică la profesie
#
Seinoske Yuassa, un filosof japonez în România
#
Literarul și picturalul, spații literale Maurice Blanchot și Giorgio de Chirico à la lettre
#
Rostiri etice în cultura românească. Studii, volumul II