Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
     


Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
Cel dintâi învăţător de ideal naţional, Gheorghe Lazăr
Autor: Nicolae Iorga
An: 2014
Pagini: 190
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-751-2
Categoria: Biografie, istorie
   În volumul de faţă, odată cu textul acestei monografii, semnată de N. Iorga – peste timp, rămasă unică între lucrările destinate evocării figurii lui Gh. Lazăr –, reedităm câteva dintre cele mai importante texte aparţinând dascălului ardelean, care vorbesc de personalitatea şi ideile sale. Pe lângă cunoscuta Înştiinţare de deschidere a şcolii, din august 1818, reedităm aici cele două discursuri ale lui Gh. Lazăr, din 1819 şi 1822, primul, prilejuit de înscăunarea ca mitropolit a lui Dionisie Lupu, al doilea, prilejuit de numirea ca Domn a lui Grigore D. Ghica.
Cineva ar putea observa că ar ieşi din cadrul acestei ediţii reproducerea aici a unui text precum acela al discursului din 1822 – de o mare complexitate, sub raportul conţinutului, ca şi al formei, cu o mare încărcătură filozofică şi lingvistică – care ar reclama analize minuţioase şi comentarii speciale. Găsim însă cu totul necesară publicarea acestor discursuri şi fără a duce până la capăt rigoarea critică, care se reclamă într-un asemenea caz, şi aceasta pentru că este vorba de texte spre care s-a îndreptat în mod special atenţia lui N. Iorga, precum şi a altor exegeţi ai operei cărturarului ardelean. Este semnificativă în acest sens aprecierea lui G. Bogdan-Duică, principalul editor al scrierilor lui Gh. Lazăr, care, referindu-se la cele două texte, scrie: „Amândouă discursurile formează comentariul limpede al vieţii sale [a lui Lazăr] din capitala Munteniei; ideile se dovedesc în deplin acord cu faptele; ideile şi faptele descoper un liberator conştient, nu un dascăl oarecare, unul sfios, temător de a intra în luptă. Dascălul era în frunte, în rândul întâi al luptei”.
Prof. Nicolae Isar


poate vă interesează și
#
Toma Arnăuțoiu (1921-1959)
100 de ani de la naștere
Album-calendar

#
Muzicieni români
Biografii ascunse în arhive, vol. II

#
Pași de voie prin istorie, pași prin amintiri…
#
Referenţialul politicii externe româneşti între 1990 şi 2014
#
În chiria timpului
#
Amintirile Bucureştilor.
Bărbieri, frizeri, coafori

#
Jurnal de front din Primul Război Mondial
ediția a II-a revizuită și adăugită

#
Cultură, istorie şi societate, vol. VII
#
Nicolae Bălcescu în viziunea lui N. Iorga
ediția a II-a, revizuită

#
Povestea familiei Arnăuțoiu din Nucșoara
Relatări de Elena Ion Arnăuțoiu
Cuvânt înainte: Ioana-Raluca Voicu-Arnăuțoiu