Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
Cel dintâi învăţător de ideal naţional, Gheorghe Lazăr
Autor: Nicolae Iorga
An: 2014
Pagini: 190
Format: A5 (148 x 210 mm)
ISBN: 978-973-558-751-2
Categoria: Biografie, istorie
   În volumul de faţă, odată cu textul acestei monografii, semnată de N. Iorga – peste timp, rămasă unică între lucrările destinate evocării figurii lui Gh. Lazăr –, reedităm câteva dintre cele mai importante texte aparţinând dascălului ardelean, care vorbesc de personalitatea şi ideile sale. Pe lângă cunoscuta Înştiinţare de deschidere a şcolii, din august 1818, reedităm aici cele două discursuri ale lui Gh. Lazăr, din 1819 şi 1822, primul, prilejuit de înscăunarea ca mitropolit a lui Dionisie Lupu, al doilea, prilejuit de numirea ca Domn a lui Grigore D. Ghica.
Cineva ar putea observa că ar ieşi din cadrul acestei ediţii reproducerea aici a unui text precum acela al discursului din 1822 – de o mare complexitate, sub raportul conţinutului, ca şi al formei, cu o mare încărcătură filozofică şi lingvistică – care ar reclama analize minuţioase şi comentarii speciale. Găsim însă cu totul necesară publicarea acestor discursuri şi fără a duce până la capăt rigoarea critică, care se reclamă într-un asemenea caz, şi aceasta pentru că este vorba de texte spre care s-a îndreptat în mod special atenţia lui N. Iorga, precum şi a altor exegeţi ai operei cărturarului ardelean. Este semnificativă în acest sens aprecierea lui G. Bogdan-Duică, principalul editor al scrierilor lui Gh. Lazăr, care, referindu-se la cele două texte, scrie: „Amândouă discursurile formează comentariul limpede al vieţii sale [a lui Lazăr] din capitala Munteniei; ideile se dovedesc în deplin acord cu faptele; ideile şi faptele descoper un liberator conştient, nu un dascăl oarecare, unul sfios, temător de a intra în luptă. Dascălul era în frunte, în rândul întâi al luptei”.
Prof. Nicolae Isar


poate vă interesează și
#
Jurnal de front din Primul Război Mondial
ediția a II-a revizuită și adăugită

#
Cultură, istorie şi societate, vol. VII
#
Nicolae Bălcescu în viziunea lui N. Iorga
ediția a II-a, revizuită

#
Povestea familiei Arnăuțoiu din Nucșoara
Relatări de Elena Ion Arnăuțoiu,
ediția a II-a

#
Seinoske Yuassa, un filosof japonez în România
#
Aventuri, poveşti şi istorii africane
#
Ţările Române în epoca fanariotă
#
De la Primăvara Eternă la Târgul Păduchilor
Prăvălii de lux și prăvălii pentru cei nevoiași în Bucureștii de ieri

#
Gheorghe Lazăr şi şcoala sa în evocări memorabile
#
Marea Adunare Naţională întrunită la Alba Iulia în ziua de 1 decemvrie 1918: acte și documente