Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
     


Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
Lucrări practice și probleme de chimie
Autor: Mirela Călinescu, Marilena Ferbințeanu, Delia-Laura Popescu, Monica-Victoria Iliș
An: 2010
Pagini: 152
Format: B5
ISBN: 978-973-558-474-0
Categoria: Chimie
   Chimia este prin excelenţă o ştiinţă experimentală. Din acest motiv nu poate fi conceput un curs de chimie fără un suport experimental, adică lucrări practice care să permită aplicarea noţiunilor predate, vizualizarea reacţiilor chimice, analiza calitativă şi cantitativă a materialelor. Lucrările propuse în acest volum constituie un suport experimental al cursului de chimie predat în semestrul I din primul an de studiu la Facultatea de Geologie şi Geofizică. Prin conţinutul său, materialul prezentat poate fi utilizat, în egală măsură, ca suport aplicativ pentru cursurile de chimie generală şi chimie anorganică, de către studenţii facultăţilor de chimie, geografie, precum şi de elevii colegiilor şi liceeelor în care se studiază chimia sau în cadrul cercurilor de chimie.

poate vă interesează și
#
Chimie analitică calitativă şi cantitativă: lucrări practice
#
Defecte de rețea
#
Monostraturi Langmuir şi Langmuir-Blodgett
#
Aditivi alimentari
#
Macromolecular Compounds I
Chemistry and Technology of Polymer Synthesis

#
Aplicații ale laboratorului analitic în biotehnologii
#
Chimia şi biochimia alimentului
#
Cytochromes P450s in Bacterial Pathogens
#
Noțiuni fundamentale de enzimologie, partea I
#
Aplicații practice ale chimiei anorganice și organice în științele agronomice