Acasă   |   Despre noi   |   Catalog   |   Pentru autori   |   Pentru cititori   |   Contact   Like us on Facebook
# Universitatea din București

Editura Ars Docendi
Căutare
     


Inscriere la newsletter: introduceti adresa de e-mail


#
Intervenţii militare în secolul al XX-lea
Autor: Adrian Mihai Diaconu
An: 2016
Pagini: 334
Format: B5 (17x24 cm)
ISBN: 978-973-558-958-5
Categoria: Biografie, istorie
   Lucrarea pe care autorul o aduce în atenția cititorilor tratează un subiect interesant, de actualitate, care face obiectul unor ample studii, analize și abordări în statele membre NATO și ale Uniunii Europene, în special în cele ale căror forțe armate au participat sau sunt pregătite să acționeze în cadrul unor acțiuni militare definite ca intervenții militare, în toată tipologia lor, planificate, organizate și executate în condițiile stabilite de către decidentul politic național sau aliat.
Autorul și-a concentrat efortul pe studiul, prezentarea și analiza a trei probleme de bază în legătură cu problematica abordată - criza, conflictul și intervenția în general, stabilind tipologia acestora și, în final, a insistat pe problema crizei politice și militare, a conflictului armat și a intervenției militare. A reușit, astfel, să încadreze corect intervenția militară în problematica teoretică și în realitatea istorică a conflictului armat, a crizei politice și militare.
Col.(r)prof.univ.dr. Ion Giurcă


The work that the author brings to the readers' attention explores an interesting, up to date, subject which makes the interest of extensive studies, analyzes and approaches in NATO and EU member states. This is especially obvious in those countries whose armed forces have participated or are prepared to take part in military actions defined as military interventions, in all their typology, planned, organized and executed under the conditions established by their national or allied political decision-maker.
The author focused his attention on the study, presentation and analysis of three basic problems related to the addressed matter - the crisis, conflict and intervention in general terms, establishing their typology and, finally, stressing the issue of political and military crisis, armed conflict and military intervention. He, therefore, managed to correctly incorporate the military intervention within the theoretical framework and the historical reality of the armed conflict, of the political and military crisis.

poate vă interesează și
#
Toma Arnăuțoiu (1921-1959)
100 de ani de la naștere
Album-calendar

#
Muzicieni români
Biografii ascunse în arhive, vol. II

#
Pași de voie prin istorie, pași prin amintiri…
#
Referenţialul politicii externe româneşti între 1990 şi 2014
#
În chiria timpului
#
Amintirile Bucureştilor.
Bărbieri, frizeri, coafori

#
Jurnal de front din Primul Război Mondial
ediția a II-a revizuită și adăugită

#
Cultură, istorie şi societate, vol. VII
#
Nicolae Bălcescu în viziunea lui N. Iorga
ediția a II-a, revizuită

#
Povestea familiei Arnăuțoiu din Nucșoara
Relatări de Elena Ion Arnăuțoiu
Cuvânt înainte: Ioana-Raluca Voicu-Arnăuțoiu