Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Zooplanctonul din Delta Dunării şi Avandelta

ianuarie 16th, 2014 | Posted by Ars Docendi in Noutăţi | Prezentări ale volumelor

 

Cartea îşi propune valorificarea, pentru prima dată, a unui volum semnificativ de date, rezultate din studii pe termen lung (1975-2005) ale comunităţii zooplanctonice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Ea este rezultatul unei analize de ansamblu a ecologiei zooplanctonului în cele mai reprezentative tipuri de ecosisteme acvatice din permetrul deltaic: braţe fluviale, gârle şi canale, lacuri de mică adâncime, lacuri de foarte mică adâncime, mlaştini cu stufăriş, lagune semiînchise.

Se evidenţiază complexitatea structurală şi funcţională a zooplanctonului, precum şi marea sa bogăţie specifică. Studiul rolului ecologic al consumatorilor planctonici include analiza dinamicii spaţiale şi temporale, relaţiile trofice în cadrul biocenozei, dar şi impactul factorilor de comandă asupra evoluţiei ecosistemelor din Delta Dunării.

O atenţie deosebită este acordată creşterii nivelului de trofie a ecosistemelor lacustre, în limitele mesotrofie-hipertrofie, datorat atât acţiunii factorului uman, cât şi a schimbărilor hidrologice şi climatice. Se evidenţiază proliferarea fitoplanctonului, începând din 1981, în defavoarea macrofitelor submerse, ceea ce determină înrăutăţirea de ansamblu a condiţiilor ecologice din acest tip de ecosisteme.

Victor Zinevici şi Laura Parpală

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.