Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Titanic Vals

ianuarie 15th, 2014 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor

„Volumul are la bază prima ediţie (Editura Adevărul, 1993), la care s-au îndreptat greşelile tipografice, cu păstrarea copertei, a ilustraţiilor originale şi a particularităţilor stilistice şi ortografice ale epocii.

Actuala ediţie a fost completată cu o postfaţă semnată de fiul dramaturgului, Bogdan Muşatescu, şi o addenda conţinând câteva fragmente din revista cu apariţie unică Pardon, Mersi (publicaţie a Editurii Ars Docendi, Bucureşti, 2002). Revista a fost un altfel de caiet de sală destinat premierei de la Câmpulung a piesei Titanic Vals (Teatrul C. I. Nottara, iulie 2002).

Materialele selectate în addenda includ mărturisirea autorului intitulată „Cum am scris Titanic Vals”, „Date… date de autor”, reproduceri din presa musceleană interbelică (articole politice, reclame, evenimente culturale) şi ale unor cărţi poştale ilustrate (colecţia Gheorghe Chiţa), reprezentând Câmpulungul începutului de secol XX” (Ioan Crăciun).

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.