Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Sisteme geo-spaţiale pentru dezvoltarea durabilă a României

ianuarie 16th, 2014 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor

Lucrarea este unul dintre rezultatele proiectului de cercetare din cadrul programului Parteneriate în domenii prioritare – proiecte complexe cu titlul „Sistem informatic de tip OpenGIS pentru monitorizarea impactului politicilor de amenajare a teritoriului – GISTEREG”, coordonat de INCD URBANPROIECT şi finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, derulat în perioada 2007-2009. Intrarea în Uniunea Europeană a României implică pe lângă un proces complex de realizare de proiecte susţinute de fondurile Uniunii Europene şi sisteme flexibile avansate pentru planificarea spaţială a teritoriului la nivel naţional, urban şi rural Un rol esenţial în dezvoltarea rapidă a României îl are implementarea tehnologiilor noi. În acest context lucrarea propusă are ca obiectiv general impulsionarea activităţii de cercetare în domeniul amenajării teritoriului în vederea întăririi capacităţii administrative de accesare a fondurilor structurale si de coeziune. De mare importanţă pentru planificarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor regionale este producerea unor date statistice relevante la nivel regional, utile factorilor centrali şi locali de decizie. Statisticile regionale în România trebuie să fie capabile de a oferi analize, variabile socio-economice selectate şi factori, care să aibă o influenţă critică asupra dezvoltării regiunilor. Fiecare context naţional este unic şi identificarea acelor variabile asupra cărora politica de dezvoltare regională să aibă un impact este prerogativa institutelor de cercetare şi a ministerelor implicate. Astfel, în cazul României, statisticile trebuie să pună accent mai ales pe starea infrastructurii de bază şi pe standardul de viaţă. În orice caz, având în vedere costurile asociate cu o furnizare regulată de date statistice, eforturile de a obţine o astfel de informaţie trebuie să fie selective şi să se concentreze pe un număr limitat de date; acestea sunt agregate ca fiind cele mai relevante, indiferent de variaţiile politice. Lucrarea porneşte de la interpretarea conceptului de Sistem Informaţional Geografic (SIG) ca sistem-suport de asistare a deciziilor. Această interpretare se bazează în mare măsură pe abilitatea analitică a unui SIG, şi în special prin potenţarea acesteia de asocierea cu alte metode statistico-matematice. Astfel de instrumente noi şi complexe sunt utilizate pentru a analiza dezvoltarea României folosind baze de date spaţiale cu indicatori din numeroase domenii – economic, social, cultural, ecologic etc. Utilizarea lor permite evidenţierea nivelului de dezvoltare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale de bază şi al regiunilor de dezvoltare, putând constitui un instrument important pentru fundamentarea politicilor publice din domeniu.

Alexandru-Ionuţ Petrişor

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.