Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Psihologia sonoluminică

februarie 11th, 2012 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor

Ionel Mohîrţă, beneficiind de formare în domeniul psiho-fizicii, cuanticii, spectroscopiei etc., ne introduce într-un domeniu pe cât de interesant, pe atât de controversat, dar care oricum merită toată atenţia prin beneficiile pe care le pot aduce sunetul şi lumina în evaluarea şi modificarea terapeutică a subiectului uman.

După ce încearcă – şi reuşeşte – să ne facă «să gândim cuantic», cu intenţia clară de a observa în profunzime tainele realităţii, în care include şi OMUL, autorul, cu subtilitate şi competenţă, ne prezintă o altă realitate prin zborul mental, de la interior la exterior prin sunet şi lumină.

Autorul realizează o lucrare bine închegată teoretic şi practic, având deosebite contribuţii originale în plan teoretic, metodologic şi practico-aplicativ. De aceea, ţinem să apreciem efortul deosebit de prezentare şi structurare a vastelor cunoştinţe din domenii tangente psihologiei şi psiho-fiziologiei, cu scopul evident de a ne introduce în cele trei studii pe care le-a efectuat pentru validarea ipotezelor extrem de riguros formulate şi viabile.

Convins că anatomia şi fiziologia corpului uman nu trebuie să rămână o necunoscută, că ea este subtilă, dar poate fi percepută, autorul realizează un demers prin care ne ajută atât la stabilirea vârstei bio-electrice, dar şi la perceperea dimensiunilor «grele» ale con­ştienţei umane.

Definind clar şi concis psihologia sonoluminică drept zonă desprinsă din psihologie pentru a aprofunda fenomenele mentale din perspectiva influenţei sunetului şi a luminii asupra personalităţii umane, autorul ne detaliază variabilele pe care le-a utilizat în cercetare şi care gravitează în acest câmp, cu principii şi determinante deosebit de utile explorării prin NLP, PEU şi meloterapie – care fac obiectul părţii a doua a lucrării.

Considerăm, în consens cu autorul, că această lucrare, de pionerat în România, aduce veritabile contribuţii pe multiple planuri. Ea este o alternativă solidă ştiinţific la înţelegerea PSIHOLOGIEI ca ştiinţă, cu evidenţierea modelelor de interferenţă electrono-fotonice, apte de a procesa informaţia şi, implicit, «ordonarea» unei conştienţe specifice, ajustându-ne ori modificându-ne convingerile.

Prof. univ. dr. Ruxandra Răşcanu

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.