Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume – Monumente istorice ale României II

februarie 11th, 2012 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor

Scopul albumului de faţă este de a arăta, prin vederi generale şi speciale, cele mai însemnate localităţi devenite istorice prin evenimente de mărire şi prin lupte pentru existenţa poporului român.

Pentru a săvârşi o asemenea lucrare, am început a fotografia mai întâi monumentele din judeţele Argeş şi Muscel, având intenţiunea de a urma pe rând cu toate judeţele ţării, dacă vom fi încurajaţi de publicul cititor, doritor de a cunoaşte istoria şi iubitor de mărirea şi fala neamului românesc. Prin cele 60 de vederi ale celor mai însemnate monumente şi locuri istorice pe care le dăm aici, fotografiate după natură, voim să deşteptăm interesul pentru tot ceea ce a produs naţiunea română în decursul veacurilor trecute: aceasta pentru a arăta valoarea noastră etnografică şi a cultiva mai cu seamă în noile generaţiuni iubirea de ţară, punându-ne în legătură cu trecutul glorios prin înfăţi­şarea diferitelor monumente vechi, urme neşterse ale virtuţilor umane şi religioase, şi ale vitejiei strămoşilor noştri, care, prin credinţa lor nestră­mutată în Dumnezeu, prin devotamentul lor către ţară, au putut să lupte în vremurile de restrişte împotriva tuturor năvălirilor barbare, pentru păstrarea religiunei, pavăza cea mai puternică care ne-a ocrotit limba şi naţionalitatea.

În toate ţările civilizate monumentele istorice sunt obiectul celor mai călduroase îngrijiri din partea cetăţenilor. Statele străine cheltuiesc, pentru păstrarea lor, sume însemnate, chiar state mai mici decât al nostru au cheltuit sute de mii de lei pentru fotografierea şi reproducerea acestor vestigii sfinte ale neamului lor.

Subsemnatul, văzând marea părăsire în care sunt lăsate la noi atâtea monumente istorice, locuri glorioase, cetăţi domneşti, biserici şi cruci ridicate pe vremuri în amintirea învingerilor repurtate de români împotriva duşmanilor ţării, fapte nepieritoare ale vitejiei strămoşilor noştri, am luat hotărârea să fotografiez toate aceste clădiri naţionale, pe judeţe, alcătuind pentru fiecare judeţ câte un album bogat, lucrat în fotogravură, şi dând în josul fiecărui monument legenda sa, după notiţele culese de la arheologii noştri.

Piedici însemnate ni s-au prezentat la culegerea icoanelor cuprinse în această carte, căci se cer cheltuieli, mijloace de transportat aparatele în tot locul, vreme îndelungată, muncă neobosită şi alte sacrificii. Credem însă că tot românul care are conştiinţa numelui ce poartă, care nădăj­duieşte într-un viitor mare şi slăvit şi care doreşte să lase urmaşilor săi o moştenire scumpă şi nepieritoare, se va grăbi, oricare ar fi sacrificiul ce i-ar impune acesta, să aibă în casa sa, pe masă, acest odor nepreţuit, icoana vie a istoriei naţionale, pentru a face calda şi durabila educaţiune patriotică a copiilor, în a căror minte şi inimă fragedă întipări-se-vor adânc şi nepieritor chipurile şi scenele ce amintesc marea individualitate a neamului nostru.

Românii dar nu se vor lăsa mai prejos decât alte neamuri pe calea aceasta, iar încurajarea ce-mi vor da procurându-şi fiecare o asemenea lucrare mă va obliga să urmez cu toată energia şi entuziasmul de care sunt încălzit, pentru a ajunge să strâng într-un album imens toată istoria, văzută în imagini, a neamului românesc.

Extras din Prefaţa semnată de Ioan Niculescu
Preşedintele Societăţii Industriale „Curtea de Argeş”

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.