Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Microbiologie generală. Volumele I şi II

februarie 20th, 2014 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor

 

 

Manualul de Microbiologie Generală este alcătuit din două volume publicate în 2008 şi respectiv 2012. După capitolul introductiv este prezentată „Morfologia şi ultrastructura procariotelor” punând accent, în buna tradiţie iniţiată şi dezvoltată de către regretatul Profesor G. Zarnea şi elevii săi, pe semnificaţia biologică a fiecărui component. Următoarele 3 capitole sunt înşiruite în mod logic: nutriţia microorganismelor, metabolismul microorganismelor şi creşterea şi multiplicarea bacteriilor.  “Notiuni de genetică bacteriană” prezintă cunoştinţele de bază referitoare la structura moleculară a acizilor nucleici, structura genomului bacterian precum şi funcţiile materialului genetic la procariote. Capitolul 7 , “Microbiologie medicală” prezintă în principal microbiota normală a omului şi  microorganisme patogene iar capitolul 8 “Imunobiologie”  cuprinde patru subcapitole: antigenele, structura sistemului imunitar, fiziologia sistemului imunitar-raspunsul imun şi patologia sistemului imunitar. Capitolul 9 “Biotehnologii microbiene”  trateaza depre biotehnologii pentru utilizarea unor surse alternative de energie, obţinerea unor substanţe utile omului, degradarea unor substanţe dăunătoare omului; un capitol aparte este axat pe rolul microorganismelor în bionanotehnologii, constituind o contribuţie didactică la promovarea în rândul studenţilor şi al absolvenţilor a acestui domeniu în care, pe plan internaţional cercetările sunt bine organizate şi coordonate  mai ales în ultimii 10-15 ani.  Capitolul 10 “Ecologia microorganismelor” care este si cel mai voluminos (69 pagini), are o structură complexă  prezantand aspecte metodologice de ansamblu, relaţiile microorganismelor cu factorii biotici şi abiotici , rolul microorganismelor în circuitul biogeochimic al elementelor , răspândirea si succesiunea microorganismelor şi biogeografia bacteriilor sau diversitatea stărilor  fiziologice în care se găsesc microorganismele în medii naturale, subiect mai puţin abordat în literatura didactică universitară natională. Este apoi  prezentată microbiota  din  lacuri şi ape curgătoare, microbiota marină, microbiota terestră, microbiota atmosferei şi microbiota sub-suprafeţelor. Ultimul subcapitol, diversitatea microorganismelor, se doreşte o prezentare succintă a acestui domeniu extrem de dinamic în care literatura ştiinţifică şi didactică este abundentă atât la nivel naţional cât şi internaţional, si totodată o modalitate pentru cititor de a recapitula realitaţile microorganismelor prezentate pe parcursul acestor două volume sau al altor cărţi pe care  cititorul dornic de progres le-a parcurs.

Volumele I şi II  au  o bibliografie ce cuprinde  cărţi prestigioase din literatura naţională şi mai ales internaţională, o suită de reviste de largă circulaţie internaţională precum şi  lucrări ştiinţifice ale autorului, lucrări corelate cu problemele abordate în  cele două volume. Volumul I şi II  se încheie cu un index de termeni şi conţine o serie de motto-uri din care, în această prezentare succintă, amintesc doar unul:”Nu învăţa pe cineva ceea ce n-ai înţeles şi înfăptuit  tu însuţi” (Isaac Sirul).

 

Ioan I. Ardelean

Dr., Cercetător ştiintific , Institutul de Biologie Bucureşti, Academia Română

Profesor universitar, Conducător de doctorat

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.