Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Libertatea religioasă în Uniunea Europeana

decembrie 13th, 2012 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor

Această lucrare se vrea a fi un mijloc de informare pentru publicul larg, care are curiozitatea de a afla o serie de infor­maţii cu privire la situaţia libertăţii religioase în fiecare dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Informaţia este prezentată clar şi concis, fără nicio ingerinţă din partea auto­rului. O altă caracteristică a acestei lucrări este aceea că, în alcătuirea ei, au fost utilizate în proporţie de 90% resurse online.

Lucrarea este structurată pe capitole şi subcapitole, ur­mărindu-se, pentru fiecare stat în parte, patru teme generale:

a) datele tehnice – unde sunt oferite informaţii cu privire la suprafaţa fiecărui stat şi la populaţia statului respectiv după ultimele situaţii oferite de institutele naţionale de statistică din fiecare stat în parte, utilizând, acolo unde au existat informaţii, datele de la recensământul efectuat în anul 2011 în fiecare stat membru;

b) reprezentarea religioasă la nivel naţional – aici sunt oferite date cu privire la împărţirea populaţiei din punct de vedere al apartenenţei la un anumit cult religios;

c) legislaţia cultelor – în privinţa legislaţiei, am făcut referire, în primul rând, la prevederile constituţionale din fiecare stat membru, apoi este prezentată succint legislaţia cultelor spe­cifică fiecărui stat în parte;

d) informaţiile adiţionale – unde e prezentată situaţia sărbătorilor religioase, specifice fiecărei ţări şi considerate săr­bă­tori legale în statele respective.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.