Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Fiziologia şi fiziopatologia canalelor ionice

septembrie 25th, 2011 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor

 

Lucrarea de faţă îşi propune să familiarizeze cititorul cu rolul canalelor ionice în fiziologia celulară a mamiferelor şi cu implicarea acestor structuri în anumite stări patologice. Familiile importante de canale ionice din membrana plasmatică a celulei de mamifer sunt descrise pe rând, cu accent pe proprietăţile biofizice, modularea şi fiziopatologia fiecărui membru al familiei respective. Nu sunt abordate aici canalele ionice de la organismele inferioare, nici cele din membranele intracelulare, precum receptorii pentru inozitol trifosfat sau cei pentru rianodină, şi nici canalle joncţiunilor gap, implicate în sinapsele electrice dintre două celule învecinate. Vom discuta însă pe rând despre canalele ionice operate electric sau dependente de voltaj, implicate în excitabilitatea  anumitor structuri (nervi, muşchi, glande), despre canalele operate chimic, cu rol în transmiterea sinaptică în sistemul nervos central, şi despre o familie aparte de canale ionice (familia TRP – transient receptor potential – potenţial de receptor tranzitoriu) cu rol major în recepţia senzorială, ai cărei membri sunt activaţi de o diversitate de stimuli mecanici, chimici şi termici.

Cei care vor beneficia de această lucrare sunt în special studenţii facultăţilor de biologie, medicină şi fizică, mai ales cei care au urmat deja un curs de bază de fiziologie animală, dar şi masteranzii, doctoranzii şi medicii care doresc să-şi însuşească o mai bună înţelegere a anumitor procese fiziologice dintr-o perspectivă celulară şi moleculară.

Volumul este disponibil la sediul editurii, la Librăria Universităţii din Bucureşti şi la Biblioteca Central Universitară.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.