Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Elemente de ecologie numerică şi modelare

ianuarie 16th, 2014 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor

Volumul este o colecţie de piese aparent fără legătură, dar care, exersate cu studenţi pregătiţi să le asimileze, s-au dovedit producătoare de performanţe. Secretul valorii acestor piese este ascuns în modul lor de utilizare care este o chestiune de know-how netransmisibilă. Acest know-how este ceea ce dă valoare de unicat universităţilor de top din Vest, ca şi universitarilor respectivi. Acesta este unul din marile secrete care, din nefericire, se pare că pe la noi s-a uitat în multe locuri, în urma aplicării principiului comunist care afirmă că „nimeni nu este de neînlocuit”. Fiecare capitol sau subcapitol are marcat autorul principal. Cea mai mare parte a cărţii este formată din piese concepute şi redactate de cei doi autori ai volumului. Piesele semnate de prof. Dragomirescu fac parte, de regulă, din manualul de ecostatistică nepublicat sau din cursurile de ecologie numerică ori cele de modelare matematică în ecologie, cursuri azi dispărute din planul de învăţământ. Cele mai multe din piesele semnate de prof. Petrişor sunt contribuţii ale sale, realizate în timpul stagiilor de masterat şi doctorat în SUA, sau fiind angajat în cercetarea ştiinţifică, de asemenea, în SUA. O categorie specială  este formată din piese redactate de prof. Petrişor după lucrări de licenţă coordonate de prof. Dragomirescu. Există însă şi piese la care şi-au adus contribuţia, de-a lungul timpului, mai mulţi studenţi performanţi. Câştigul acestor studenţi a fost major, după cum o să rezulte şi din micile descrieri ale carierei pe care şi-au construit-o plecând de la acest „joc” educativ.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.