Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Dezbaterea electorală televizată. Royal şi Sarkozy în finală

decembrie 5th, 2012 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor

 

Emergenţa analizei discursului la sfârşitul secolului trecut este un semn emblematic al identităţii şi societăţii postmoderne, susceptibile să concilieze „centrul şi periferiile“ (etnice, religioase, sexuale), valorile universale şi reperele multiplelor comunităţi de comunicare. „Pentru prima dată în istorie totalitatea enunţurilor unei societăţi, cu multi­tudinea genurilor sale devine obiect de studiu“ (D. Maingueneau în Charaudeau şi Maingueneau 2002 : 45). În acest context polifonic emblematic se situează şi lucrarea de faţă, inscriptibilă în contextul mai larg al democratizării discursului, al înscrierii subiectivităţii şi genului în discurs şi evident al generalizării comunicării mediatice şi politice.

Democratizarea discursului, a dezbaterii publice, lupta împotriva inegalităţilor de acces (la putere, educaţie, cultură etc.) sunt evidenţiate în cercetarea de faţă prin miza construirii identităţii discursive a acto­ri­lor sociali, în speţă politici, resemantizarea noţiunii de dezbatere politică televizată şi „jocul“ actelor de limbaj.

Într-un moment plin de semnificaţii politice (alegeri prezidenţiale în Franţa şi în Statele Unite, locale şi parlamentare în Romania), ni se pare important şi legitim să existe o retrospectivă privind construirea identităţii de gen ca identitate strategică atât în Franţa universalizantă, cât şi în România post­comunistă unde, în ciuda adoptării hotărârilor Conferinţei Internaţionale a Femeii de la Beijing (1995), a rezoluţiei Naţiunilor Unite (2005), a reglementărilor Uniunii Europene – gender mainstreaming, clivajul între obiective şi realităţi, de facto şi de jure, rămâne semnificativ, ca şi democraţia masculină a ţărilor postcomuniste (Funk 1992; Gal şi Kligman 2000); ori, în perioada de consolidare a democraţiilor postcomuniste, politicile publice, instituţiile, partidele, sistemul electoral vor trebui să devină woman friendly, obiectiv la care pot contribui analitic şi tera­peutic analize complexe precum cercetarea de faţă.

Investigarea dimensiunii de gen ca perspectivă inconturnabilă în analiza pragmatică a discursului devine o prioritate în lumina optimi­zării calităţii democraţiei, a elaborării noilor referenţiale pentru politici publice de dezvoltare durabilă, egalitară.

Mai mult decât atât, analiza discursului, sociolingvistica, studiile de gen pot fi considerate un laborator epistemologic, politic şi social al contemporaneităţii, un spaţiu de reflecţie critică, schimbare socială, empowerment.

Extras din prefaţa semnată de prof. univ. dr. Daniela Frumuşani

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.