Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Conversia fostelor baze militare în centre antreprenoriale. O perspectivă românească

ianuarie 16th, 2014 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor

 

În decembrie 2012 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC a finalizat proiectul SEE FATE (From Army to Entrepreneurship), derulat în parteneriat cu instituţii din Italia, Slovenia, Serbia, Croaţia, Bosnia şi Herţegovina, Ungaria, Grecia şi România şi având ca scop transformarea fostelor unităţi militare dezafectate în centre antreprenoriale. În ultimul an un număr mare de zone militare dezafectate a fost dezmembrate din cauza schimbărilor în politicile de securitate şi de apărare. Cea mai mare parte din aceste locaţii sunt uşor accesibile, de multe ori situate în centrul oraşului şi chiar bine conectate printr-o infrastructură modernă. Prin urmare, reabilitarea zonelor militare dezafectate în apropierea zonelor dens populate este o decizie importantă pentru autorităţile locale şi o oportunitate pentru investitorii privaţi. Prin recuperarea zonelor dezafectate militare, terenurile verzi sunt conservate, dezvoltarea urbană durabilă (economică şi socială) este susţinută şi proprietarii publici pot profita de reabilitare. FATE a avut ca scop rezolvarea problemelor cruciale legate de zonele militare dezafectate, găsirea programelor adecvate de recalificare, în conformitate cu obiectivele strategice de dezvoltare a comunităţilor, prin proiectarea planurilor de fezabilitate şi operaţionale. FATE a răspuns, de asemenea, la necesităţile specifice pentru consolidarea creşterii economice teritoriale prin îmbunătăţirea competitivităţii mediului antreprenorial, prin sprijinirea structurilor ca Incubatoarele de Afaceri (IA) sau Centre Suport de Afaceri (CSA-urilor) şi a identificat măsuri adecvate pentru a încuraja creşterea economică şi a IMM-urilor. Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Europeană Sud-Estul Europei 2007-2013 în cadrul axei prioritare 4 concentrat pe dezvoltarea sinergiilor transnaţionale pentru zonele de creştere durabilă. Din acest proiect a rezultat lucrarea de faţă, ce reuneşte experienţe româneşti şi internaţionale din cadrul proiectului într-un cadru conceptual definit de contribuţii ale specialiştilor din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, Academiei de Studii Economice Bucureşti şi Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC.

Alexandru-Ionuţ Petrişor

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.