Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Câmpulungul în mărturiile vremii

ianuarie 25th, 2012 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor

În acest volum, autorul reuneşte, pentru prima dată, cele mai importante mărturii despre Câmpulung-Muscel, conturând o imagine vie şi complexă a oraşului, de-a lungul a trei veacuri şi jumătate. Bogaţia informaţiilor, diversitatea unghiurilor de vedere, talentul de narator al multor călători prin aceste locuri, minuţiozitatea descrierilor, ochiul proaspăt al strainului care observă anumite realităţi, fac din aceste însemnări un document indispensabil cercetătorului, dar în acelaşi timp o lectură agreabilă cititorului interesat de acest spaţiu.

Volumul prezintă texte de mare valoare, ţinând cont de vechimea lor, aşa cum sunt  notele de călătorie ale germanilor Peter Sparnau şi Ulrich von Tennstädt din secolul al XIV-lea sau primele descrieri detaliate ale oraşului şi monumentelor lui religioase aparţinând unor înalţi prelaţi, care au trecut prin Câmpulung în veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea. De asemenea apar şi primele mărturii cuprinzătoare despre Câmpulung ale unor români, scrieri în manieră pronuntat romantică, atât de caracteristică epocii în care au fost scrise (mijlocul secolului al XIX-lea) cum sunt însemnările de călătorie ale lui Alexandru Pelimon şi, mai ales, monografia lui C. D. Aricescu, prima lucrare despre un oraş din Ţările Române.

Alcătuirea acestei crestomaţii a presupus o îndelungată acti­vitate de cercetare şi de identificare a surselor, prin consultarea unui vast mate­rial bibliografic şi a unor ediţii rare din colecţiile Bibliotecii Academiei Române. Unele fragmente referitoare la Câmpulung, redactate de autori străini, au fost traduse acum pentru prima oara în limba română. E cazul textelor din Istoria Daciei Transalpine de Franz Joseph Sulzer, România de Jean A. Vaillant, Căruţa de Stanislas Bellanger, Ţările de frontieră dintre creştini şi turci de J. H. Skene, Pelerinii Orientului, scrisori artistice şi istorice de Felix Pigeory, Cărări neumblate din România de Mrs [Mary Adelaide] Walker. O contribuţie însemnată au avut cei care s-au îngrijit de tradu­cerea fragmentelor referitoare la Câmpulung din aceste cărţi: prof. Monica Dan (limba franceză), prof. Paula Malancu (limba engleză), prof. Sigrid Pinter (limba germană). Prof. dr. Gheorghe Pârnuţă a transcris cu litere latine textul chirilic din Istoria Câmpulungului de C. D. Aricescu, precum şi cel în alfabet de tranziţie din O viatorie în cele şaptesprezece districte ale României de Théodore Margot, făcând posibilă reintrarea acestor lucrări în circuitul public.

Bogatul material ilustrativ din finalul cărţii s-a realizat şi prin aportul Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi (director Octavian Ion Penda, muzeograf Ion Ciortan), care ne-a pus la dispoziţie vechi hărţi unde apare consemnat Câmpulungul. De asemenea, trebuie evidenţiată directa impli­care a editorului Ioan Crăciun, directorul Editurii Ars Docendi, în realizarea acestui proiect de reconstituire, prin text şi imagine, a chipului unuia dintre cele mai vechi oraşe româneşti. O menţiune specială se cuvine Primăriei Câmpulung-Muscel şi Consiliului Municipal, care au sprijinit financiar apariţia acestui volum.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.