Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Elisa Brătianu, Cusături româneşti

martie 13th, 2012 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor

 

Coperta-Cusaturi-romanesti

Albumul este o reeditare în facsimil a primei ediţii, tiparite în 1943 de către Institutul de Arte Grafice „MARVAN” S.A.R. din Bucureşti.

Este prefaţat chiar de Elisa Brătianu, care dezvăluie imboldurile acestui demers: păstrarea adevăratelor tradiţii româneşti şi introducerea studiului etnografic în planul public de învăţământ, cu scopul de a le apăra de eventualele alterări şi coruperi. Elisa Brătianu a fost fascinată încă din copilarie de cusăturile româneşti (datorită faptului că a crescut mai mult la ţară). Văzând aceleasi cusături (de fapt, doar niste imitaţii palide) utilizate şi în veşmintele „la modă” din Bucureşti sau Sinaia, ea realizează necesitatea conservării adevăratelor modele de cusături tradiţionale, pentru a le proteja astfel de imitări şi coruperi ulterioare. Astfel a început activitatea de culegere (prin sate din toată ţara) a diverselor modele de cusături. Efortul ei s-a concretizat într-un masiv Album de cusături româneşti, urmat (din raţiuni economice – ar fi fost prea scump pentru oamenii de la sate) de albumul Cusături româneşti culese de Elisa I. Brătianu, album de format mai mic.

Planşele reproduc cusături din diverse zone ale ţării: Bucovina, Oltenia, Argeş, Vâlcea; pentru decorarea costumelor populare, dar şi broderii pentru perne şi ştergare. De o calitate tehnică ireproşabilă, volumul contribuie la redescoperirea artei populare româneşti originale şi îmbogăţeste fondul editorial destinat domeniului etnografiei româneşti, fiind destinat unui public de toate vârstele care iubeşte frumosul şi savoarea artei tradiţionale.

Editat de Institutul de Arte Grafice Marvan S.A.R. în 1943, aceast volum în format A4 reproduce planşele cu modelele cele mai reprezentative din colecţia completă, apărută anterior sub forma unui impresionant album-mapă cu câteva sute de planşe volante (cu dimensiuni de 32 x 42 cm).

În plus faţă de ediţia originală, Editura Ars Docendi a adăugat volumului o legendă (în engleză şi franceză) a termenilor tradiţionali folosiţi (de tipul „altiţă”, „pept”, „ştergar”, „isvoade”, „incret”), o biografie a Elisei Brătianu în limbile română, franceză şi engleză; un scurt rezumat al prefeţei scrise de autoare în limbile engleză şi franceză; o postfaţă scrisă de Safta şi Ion Varlam (nepoata şi strănepotul Elisei Brătianu), lucruri care, sperăm, vor contribui la interesul străinilor pentru tradiţia populară românească.

Editarea volumului marchează, în chip fericit, împlinirea a 140 de ani de la naşterea Elisei Brătianu (1870-1957).

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.