Universitatea din Bucuresti
Header

Prezentări volume: Claudiu Neagoe, Arnăuţii în Ţările Române

martie 13th, 2012 | Posted by Cristina Stefan in Prezentări ale volumelor

Lucrarea de faţă reprezintă un studiu istoric amplu referitor la un corp militar, mai puţin cunoscut în istoriografia de specialitate, acela al arnăuţilor, lefegii sau mercenari de origine sud-dunăreană, prezenţi în oştile Moldovei şi Ţării Româneşti din epoca fanariotă (1711/1716–1822).

Acest demers istoriografic a avut ca punct de plecare un studiu mai vechi, intitulat Arnăuţii în oştile Moldovei şi Ţării Româneşti (secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea) şi publicat în revista Muzeului Judeţean Argeş, Argesis. Studii şi comunicări-Seria istorie, tom. XIV, 2005, pp. 423-433.

Lucrarea este structurată în patru părţi distincte. Prima, intitulată Consideraţii generale referitoare la organizarea militară a Ţărilor Române în „secolul fanariot”, relevă, în linii generale, situaţia politică şi militară a Ţărilor Române sub regimul turco-fanariot (1711/1716-1822). Cea de-a doua parte a lucrării, intitulată Arnăuţii în oştile Ţărilor Române din vremea domnilor fanarioţi, descrie pe larg această categorie de lefegii aflaţi în slujba fanarioţilor. De regulă aceştia formau garda personală a domnului, precum şi poterele trimise împotriva haiducilor şi a tâlharilor. Partea a treia, intitulată Rolul arnăuţilor în timpul evenimentelor de la 1821, scoate în evidenţă implicarea şi atitudinea îndoielnică, oscilantă, a acestor mercenari în cursul evenimentele extrem de agitate, violente chiar, petrecute în anul 1821. După ce i-au trădat pe domnii fanarioţi, stăpânii lor, arnăuţii au trecut de partea mişcării revoluţionare eteriste sau de partea răscoalei lui Tudor Vladimirescu, pentru ca mai apoi o parte dintre aceştia să treacă în slujba turcilor.

Istoria acestui corp militar se încheie în cea de-a patra parte, intitulată Ultimii arnăuţi din Ţările Române. După formarea oştirii pământene (1831), arnăuţii au încetat să mai formeze un corp militar. Îi mai întâlnim, totuşi, vreme de câteva decenii, pe străzile marilor oraşe, ca paznici şi slujitori ai agenţilor şi oficialilor străini sau ca însoţitori ai trăsurilor domneşti sau boiereşti, îmbrăcaţi în veşminte bogate şi multicolore şi  purtând arme la brâu.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.