Universitatea din Bucuresti
Header

Pe urmele unui colonist aromân, Maria Bedivan

decembrie 19th, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru Pe urmele unui colonist aromân, Maria Bedivan)

 

Coloniştii din Cadrilater au avut în general un traseu şi un destin deosebit faţă de aromânii veniţi, în diferite perioade, în restul ţării. Eu mă limitez doar la coloniştii din Cavarna, jud. Caliacra, pe care i-am cunoscut mai bine, trăind în mijlocul lor. Majoritatea făcuseră parte din comunitatea aromână din Veria, Grecia şi veniseră între anii 1925-1930. Viaţa pe care o duseseră acolo nu a fost uşoară, dar avusese avantajul de a se fi desfăşurat pe un drum bine bătut de înaintaşii lor. Aici, în Cadrilater, au fost puşi în situaţia de a-şi construi un alt tip de viaţă, în locuri necunoscute. Luptători, dârzi şi harnici, au depăşit cu demnitate o serie de obstacole, fără a se plânge şi fără a se văita; nu le era nici în fire, nici în obicei. Într-o perioadă care a durat în medie numai 15 ani, şi-au făcut un rost, s-au împământenit şi-au sfinţit locul.

Din păcate însă în vara lui 1940, prin cedarea Cadrilaterului, au fost obligaţi să plece, lăsând în urmă casele şi pământul. Astfel au început încă o dată o nouă viaţă, în alte părţi ale ţării.

Autoarea

Macedonii colonişti sunt elemente de mare valoare naţională şi gospodărească. Pe unde s-au aşezat în Cadrilater, au înflorit satele, au înfiinţat şcoli, biserici, gospodării tehnice şi trainice şi au frământat ogoarele îmbelşugându-le de rod. De asemenea, macedonenii colonişti s-au dovedit şi credincioşi apărători ai ordinei şi hotarelor.

Vintilă I.C. Brătianu

„La Ochiul lui Dumnezeu”.Farmacii și farmaciști din vechiul București

noiembrie 21st, 2017 | Posted by Ars Docendi in Evenimente 2017 | Gaudeamus 2017 | Noutăţi | Prezentări ale volumelor - (Comentariile sunt închise pentru „La Ochiul lui Dumnezeu”.Farmacii și farmaciști din vechiul București)

 

O nouă carte scrisă de Dan Roşca este, cel puţin pentru iubitorul de istorie bucureşteană, o comoară. Cine va parcurge paginile ei va înţelege imediat că nu exagerez cu această comparaţie. Pur şi simplu cred că o lucrare cu această temă nu ar fi decât un studiu introductiv pentru volumul de față, asta în cazul în care cineva s-ar încumeta la o corvoadă a cărei finalizare pare foarte îndepărtată, dacă nu imposibilă. Este ceea ce-l caracterizează pe acest autor, unic în felul lui: caută şi rezolvă magistral teme rare ori inabordabile din istoria Bucureştilor. Farmacii şi farmacişti din vechiul Bucureşti, subtitlul volumului de faţă, nu este o listă, dificil de întocmit şi ea. Este istoria celor mai importante farmacii, însoţită de biografia celor care le deserveau. La început suntem delectaţi, în stilul captivant, specific autorului nostru, cu istoria meseriei de farmacist pe aceste meleaguri, încă din epoci demult apuse. Aparent o introducere, primul capitol are dimensiunile unei cărţulii de Caselli, fiind împărţit în 11 istorioare fascinante despre oblojirea celor în suferinţă, despre leacuri, multe dintre ele ciudate, şi despre cei care le prescriau, unii dintre ei, nu puţini, escroci sau analfabeţi. Trecerea de la această perioadă lungă de secole la momentul victoriei ştiinţei farmacologice, de la care abia a trecut un veac, este făcută artistic, în manieră beletristică. Nu înseamnă că minimonografiile dedicate farmaciilor şi biografiile farmaciştilor sunt scrise sec, ca în enciclopedii. Nici vorbă. Plăcerea lecturii pare chiar să întreacă vânătoarea de informaţii. Stilul este mijlocul magic prin care Dan Roşca îşi obligă cititorii să-i parcurgă lucrările, indiferent de temele lor, în mod obiectiv, nu întotdeauna atractive pentru toată lumea. Fără dubii, şi la acest nivel stilistic este imbatabil.

(EMANUEL BĂDESCU)

La interpretación de conferencias español/rumano, Oana-Dana Balaş

noiembrie 2nd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru La interpretación de conferencias español/rumano, Oana-Dana Balaş)

El presente libro se propone se una introducción teórico-práctica a la interpretación de conferencias y enfoca en particular la combinación lingüística rumano lengua materna (A) y español lengua extranjera (B o C), dirección de trabajo lengua B o C → lengua A. La primera parte, de carácter teóretico, delimita el área de la interpretación de conferencias, define y describe las modalidades de interpretación específicas y defiende la importancia de la evaluación y de la calidad en interpretación, así como la necesidad de la formación de intérpretes. La segunda parte, de carácter amalítico, aborda una serie de cinco discoursos restituidos en las modalidades consecutiva sin toma de notas, consecutiva con toma de notas y simultánea por nueve intérpretes de distinta formación académica y experiencia en interpretación. El propósito fundamental es, por un lado, proporcionar un modelo orientativo de evaluación y, por otro, observar los problemas específicos que plantea la combinación lingüística rumano – español, así como las estrategias de resolucíon de difiultades a las que recurren los intérpretes conforme a su nivel de formacíon y de experencia. La tercera parte, de carácter práctico, propone un conjunto de materiales para la preparación individual representados por veintinueve discursos en formato audio, acompañados por na ficha de presentación y por la transcripcíon on a intérpretes autónomos sin formación académica que persiguen mejorar su nivel a través de la práctica individual y de la autoevaluación, así como a todo lector interesado por la interpretación que se plantea optar por una carrera en este ámbito.

Oana-Dana Balaş

Modernist Discourses of Travel. D.H. Lawrence’s Transatlantic Quest, C. Anghel

noiembrie 2nd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Modernist Discourses of Travel. D.H. Lawrence’s Transatlantic Quest, C. Anghel)

Travel expresses D. H. Lawrence’s negotiating on the border between the character’s inside and his/her outside. What the stream-of-consciousness representatives resolved as the refuge into the personage’s interiority is here still a function of the exteriority – a mode of thinking that renders, in fact, the impossible Lawrencian divorce from the matter, from the touchable, sensorial aspect of our existential given. Human mind has sinuosities, it is often unaccountable and surprising, Lawrence seems to admit. But the temptation of the exterior physical reality is still there, and one cannot deny the interconnectedness between the elements of two essential oppositions: mind-flesh; individual-environment. While recording an obvious process of inner dissolution, Lawrence muses on the threads that still link us to what we usually call objective reality; he still toys with the narrative possibilities of the landscape; he still projects exteriority upon his existential dilemmas, preaching, not only in purely narrative terms, but also with the philosopher’s voice, the faith in that palpable “something” in which our consciousnesses are inextricably immured. Beyond the lure of objectual symbolism that the writer cannot escape, his discourse tries to capture a paradox: dealing with (and being in) the object and the subject at the same time.

Camelia Anghel

Unlike the majority of critical studies on D.H. Lawrence’s travel writing, which  focus on the biographical purport of travel, Camelia Anghel’s thesis centres round the textual aspect of the literary, which definitely contributes to the originality of the approach. In an age when cultural studies visibly undermine the authority of the textual evidence and of the aesthetic, the book regards Lawrence’s works as a sum of literary discourses that incorporate the substance of sociohistorical criticism, thus revaluing the unifying potential of a structuralist pattern and the British writer’s atypical modernism.

Prof. Rodica Mihăilă, University of Bucharest

Dicționar de aviație englez-român, ediția a II-a revizuită și adăugită

noiembrie 2nd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Dicționar de aviație englez-român, ediția a II-a revizuită și adăugită)

Dicţionarul de faţă vine în întâmpinarea tuturor celor care doresc clarificări şi informaţii în legătură cu lexicul aviatic civil sau militar. Mai exact, lucrarea cuprinde termeni tehnici cu o frecvenţă ridicată în limbajul de specialitate, fiind un instrument lingvistic necesar inginerilor şi ofiţerilor ingineri de aviaţie.

[…]

Dicţionarul a avut ca punct de plecare ediţii bilingve şi monolingve care se regăsesc în lista bibliografică. Noi am revizuit aceste lucrări de referinţă, efectuând o serie de modificări şi actualizând termenii din domeniul ingineriei de aviaţie care a cunoscut o dinamică deosebită în perioada ce a trecut de la elaborarea publicaţiilor precedente.

Fondul lexical bogat al domeniului reprezentat în dicţionar şi dorinţa de a se acorda prioritate termenilor în funcţie de importanţa şi de frecvenţa utilizării lor au dus la necesitatea unei selectări obiective. Desigur că reuşita acestui lucru va fi reflectată de utilitatea lucrării pentru toţi cei cărora le este adresată.

Elena-Raluca Constantin,
Alexandra Ionescu

L’expression de l’imprécision dans les langues romanes

noiembrie 2nd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru L’expression de l’imprécision dans les langues romanes)

Le présent volume est issu des travaux du Colloque International Moyens linguistiques d’expression de l’imprécision dans les langues romanes organisé les 22 et 23 mai 2015 par le Centre de linguistique comparée et cognitivisme de l’Université de Bucarest en collaboration avec l’Institut Français de Bucarest, la Chaire Fernando Pessoa de Camões I.P. de Bucarest, l’Istituto Italiano di Cultura Vito Grasso de Bucarest et la Faculté des Langues et Littératures Étrangères de l’Université de Bucarest. Parmi les 35 contributions retenues pour la publication, quatre sont les textes des conférences plénières pour lesquelles nous avons eu le plaisir d’accueillir Catherine Kerbrat-Orecchioni, María Antonia Martín Zorraquino, Piera Mollinelli et Fátima Oliveira.

Ce colloque marque la reprise de l’activité du Centre de linguistique comparée et cognitivisme de l’Université de Bucarest, fondé en 2006 par Sanda Reinheimer-Rîpeanu. Nous entendons ressusciter une tradition de la recherche contrastive en contexte roman qui jette des passerelles entre diverses disciplines linguistiques, allant de l’étymologie jusqu’à l’analyse du discours. La diversité des approches reflète les lignes directrices qui orientent les recherches des membres du Centre, lesquels trouvent ainsi un cadre de dialogue stimulant autor de thèmes suffisamment riches pour les fédérer.

Les éditeurs: Oana-Dana Balaş, Adriana Ciama, Mihai Enăchescu, Anamaria Gebăilă, Roxana Voicu

Gramática prática do português. Exercícios complementares, Adriana Ciama

noiembrie 2nd, 2017 | Posted by Ars Docendi in Dosar de presă | Evenimente 2017 | Noutăţi - (Comentariile sunt închise pentru Gramática prática do português. Exercícios complementares, Adriana Ciama)

A Gramática prática do português. Exercícios complementares destina-se ao ensino/aprendizagem de Português Língua Estrangeira (PLE) e contempla as principais estruturas morfossintáticas da língua portuguesa (variante europeia) para os níveis avançado e superior. Dividido em dez capítulos, de acordo com as partes de discurso identificadas pela gramática tradicional, o livro contém mais de trezentos exercícios gramaticais e privilegia os domínios que apresentam maior complexidade e dificuldade de apendizagem para os falantes não nativos de português, sendo os sistemas pronominal, verbal e preposicional exemplos paradigmáticos. Os exercícios permitem aos aprendentes aprofundar os seus conhecimentos sobre o funcionamento da língua e oferecem-lhes a oportunidade de perceber o papel que a gramática desempenha na comunicação.  (…)  A Gramática prática do português. Exercícios complementares pretende ser um instrumento útil numa área onde carecem os livros de exercícios práticos para os níveis avançado e superior.

Adriana Ciama