Universitatea din Bucuresti
Header

Metafore dominante în discursul medical scris, Denisa Drăguşin

martie 18th, 2016 | Posted by Ars Docendi in Prezentări ale volumelor

Coperta Metafora in discursul stiintific - Denisa Dragusin

Lucrarea se încadrează în domeniul lingvisticii cognitive, iar scopul ei principal este acela de a investiga metafora în discursul ştiinţific medical, urmărind o evaluare a metaforelor utilizate în structurarea conceptelor medicale. Este o lucrare foarte bine întemeiată, care, prin subiect şi prin pertinenţa analizei, iese din stereotipul filologic. Este vorba de o sinteză între dimensiunile metaforei şi armătura riguroasă a teoriei discursului,  cu referire la discursul ştiinţific […]

Prin intermediul acestei lucrări, autoarea demonstrează faptul că metafora nu este o prezenţă accidentală în textele ştiinţifice medicale, ci ocupă un rol esenţial în strategiile pe care discursul le foloseşte pentru a transmite mesajele ştiinţifice dorite. Metaforele reprezintă elemente constitutive ale unui cod aparte în registrul discursului medical […]

[…] subliniem documentarea minuţioasă şi rigoarea studiului, talentul scriiturii, profunzimea şi fineţea analizelor, originalitatea abordării. Studiul doamnei Denisa Elena Drăguşin cuprinde toate valenţele esenţiale ale unei lucrări de această anvergură : pe de o parte, documentarea solidă, cadrul teoretic exhaustiv şi perfect conturat, complexitatea corpusului ; pe de altă parte, contribuţia originală a autoarei, analizele inedite şi nu în ultimul rând, curajul de a aborda o temă nouă, vastă, cu un grad sporit de dificultate […]

Autoarea dovedeşte o excelentă cunoaştere a domeniului în care se încadrează tema, şi o capacitatea remarcabilă de a susţine şi de a argumenta cu stricteţe analizele implicate, toate acestea fiind subordonate unei abordări incitante şi originale. De asemenea, disertaţia se remarcă printr-o ţinută exemplară, şi este susţinută de o bibliografie  de specialitate adecvată şi complexă.

Conf. univ. dr. Antonia Scurtulescu

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.