Universitatea din Bucuresti
Header

Lansarea volumelor „Jilava: o radiografie socială a unui penitenciar” și „Studii și aspecte teoretice în universul penitenciar”, Lucian Rotariu

martie 1st, 2016 | Posted by Ars Docendi in Noutăţi

Joi 3 martie 2016, Universitatea din București găzduiește lansarea volumelor Jilava: o radiografie socială a unui penitenciar și Studii și aspecte teoretice în universul penitenciar, semnate de cercetătorul și sociologul Lucian Rotariu (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București), apărute la Editura Ars Docendi. Evenimentul, iniţiat şi organizat de autor, se va desfășura în Sala de Consiliu a Facultății de Sociologie și Asistență Socială, de la ora 18:00.

Lucrarea Jilava: o radiografie socială a unui penitenciar reprezintă o realizare științifică impor­tantă în domeniul cunoașterii și explicării universului penitenciar, constituindu-se într-o veritabilă radiografie, cu multiple valențe metodologice și predic­tive, a instituției penitenciare, în general, și a celei din România, în special. Pe parcursul ei, autorul reușește să definească și să explice principalele roluri și mecanis­me ale penitenciarului și să prezinte o serie de secvențe relevante ale acestui mediu.

Studii și aspecte teoretice în universul penitenciar oferă răspuns la o serie de întrebări legate de funcționarea instituției penitenciare și, mai ales, de evoluția schimbărilor intervenite în sistemul de sancțiuni și pedepse privative de libertate, cum ar fi, de pildă: „de ce atât de mulți indivizi intră în conflict cu legea penală?”; „de ce închisoarea nu conduce la scăderea ratei criminalității?”; „care sunt rațiunile pentru care există încă închisori?” etc. Volumul reușește să prezinte într-un mod coerent și logic o serie de concepte și noțiuni teoretice ale universului penitenciar și să le adapteze la realitățile cotidiene ale acestuia, prin operaționalizarea unor teorii etiologice vehiculate în socio­logia devianței și crimina­lității, sociologia și psihologia penitenciară, cum ar fi: teoria dezorganizării sociale, teoria asocierilor diferenți­ale, teoria conflictelor cadrelor culturale, teoria subcul­turilor delicvente, teoria controlului social, teoria etichetării comportamentului deviant etc.

În anul 2015, Lucian Rotariu și-a susținut teza de doctorat intitulată Penitenciar: roluri, mecanisme și secvențe instituționale. În decursul formării academice, autorul a obținut burse de studiu și de performanță științifică din partea Facultății de Sociologie și Asistență Socială, a Academiei Române și a Universității din București. A publicat o serie de lucrări științifice, printre care: Dreptul la vizită, Ultima rațiune a libertății: închisoarea. Alegeri, obișnuințe și evadări cotidiene în spațiul carceral și Așteptările persoanelor private de libertate înainte de eliberare.

Mai multe informații despre cele două volume se găsesc aici și aici.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.